20 προσλήψεις εποχικών στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Τµηµάτων των ∆ιευθύνσεων Κτηνιατρικών Κέντρων Αθηνών και Θεσσαλονίκης για την εφαρµογή του Προγράµµατος Εκρίζωση της Βρουκέλλωσης (µελιταίος πυρετός) 2016 και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, τόπο απασχόλησης, […]

9 προσλήψεις εποχικών στο Δήμο Ικαρίας

Ο Δήμος Ικαρίας ύστερα από την υπ’ αριθμ. 49/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και την υπ’ αριθμ. 37045/24-5-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, ανακοινώνει οτι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εννέα (9) ατόμων, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, προς κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Ικαρίας, όπως παρακάτω : 5 ΥΕ […]

865 προσλήψεις εποχικών στους παιδικούς σταθμούς των δήμων

Στην πρόσληψη 865 εποχικών υπαλλήλων θα προχωρήσουν οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί της χώρας προκειμένου να ενισχυθούν με προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων. Το υπουργείο Εσωτερικών ενέκρινε τις παρακάτω θέσεις μέσω δύο αποφάσεων. Οσοι προσλήφθούν θα υπογράψουν οκτάμηνες, εντεκάμηνες και ετήσιες συμβάσεις εργασίας. Αναλυτικά εγκρίθηκαν: Η σύναψη τριάντα δύο (32) συµβάσεων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για […]

2 προσλήψεις στο Δήμο Αργους Ορεστικού

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Άργους Ορεστικού Νομού Καστοριάς, που εδρεύει στο Άργος Ορεστικό και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (JCΒ)  1 ΥΕ […]

10 προσλήψεις στο Δήμο Δυτικής Μάνης

Ο Δήμαρχος Δυτικής Μάνης ανακοινώνει οτι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ΄ άτομο το μήνα Ιούνιο του έτους 2016, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών του για τις εξής, κατ΄ αριθμό ατόμων, ειδικότητες με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων: […]

3 προσλήψεις στο Δήμο Αμυνταίου

Ο Δήμος Αμυνταίου θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών για τις ανάγκες της πυρασφάλειας του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ.4 του Ν.2738/99 και του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 καθώς και του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν. 4325/2015 ως εξής: Δύο […]

3 προσλήψεις στην «ΕΔΡΑ» – Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων

Η Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» στο πλαίσιο της 4μηνης παράτασης λειτουργίας του Προγράμματος «ΙΛΙΟΝ – Στήριξη – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ» από 1-7-2016 έως 31-10-2016, ζητά να προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου: • Φαρμακοποιό προκειμένου να επανδρώσει τη Δομή του Κοινωνικού Φαρμακείου • ΥΕ Εργάτη Καθαριότητας, για τη Δομή του […]

15 προσλήψεις εποχικών στο Δήμο Μυκόνου

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ »’ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ»», προτίθεται να προβεί στην κάλυψη δεκαπέντε (15) θέσεων προσωπικού με μετάταξη τακτικών και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου υπαλλήλων από ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, Υπουργεία ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίοι δεν έχουν οποιοδήποτε κώλυμα από άλλη γενική ή ειδική διάταξη (π.χ. […]

20 προσλήψεις στο Δήμο Ηγουμενίτσας

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας ύστερα από την υπ’ αριθ. 171/2016 απόφαση του Δ.Σ, και την υπ. αριθμ. 86739/17-06-2016 έγκριση νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα και για τον μήνα Ιούλιο , συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, προς κάλυψη των […]

4 προσλήψεις εποχικών στο Δήμο Αμφιλοχίας

  Ο ∆ήµος Αµφιλοχίας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) µηνών, ήτοι από 1-7-2016 έως 31-8-2016, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, συνολικά τεσσάρων (4) θέσεων προσωπικού για τις εξής κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες και ειδικότερα: -Τρεις (3) ∆Ε Οδηγούς -Ένας (1) ΥΕ Εργάτης Οι υποψήφιοι θα πρέπει […]

Top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close