21 προσλήψεις εποχικών στο υπ. Αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίμων

Με απόφαση του υπουργού Αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίμων εγκρίνονται στις κατωτέρω υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των Περιφερειακών Ενοτήτων (Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής) της Χώρας, προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα μέχρι ένα (1) έτος, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του […]

Προκηρύξεις για 348 προσλήψεις ΟΒΑ

Προκήρυξη για επανακατάταξη 348 οπλιτών στον Στρατό Ξηράς και στις Ειδικές Δυνάμεις, εξέδωσε το υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται έως τις 20 Ιουνίου. Οι θέσεις αφορούν υποψηφίους με συγκε­κριμένες τεχνικές ειδικότητες. Οι υποψήφιοι για θέ­σεις Ειδικών Δυνάμεων πρέπει να υποβληθούν σε αθλητικές δοκιμασίες. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, σύμφωνα με την προκήρυξη, είναι: Για τους […]

Προσλήψεις 555 εποχικών στις παιδικές κατασκηνώσεις

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση τους, οι υπουργοί Εσωτερικών Π. Σκουρλέτης, Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ολγα Γεροβασίλη και Εργασίας Εφη Αχτσιόγλου, προχώρησαν στον καθορισμός αναγκών εποχικού προσωπικού Παιδικών Εξοχών – Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος έτους 2017. Αναλυτικά εγκρίθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 και του άρθρου 9 του Ν.3812/2009 προσλήψεις προσωπικού των παιδικών εξοχών – […]

Προσλήψεις 6 ατόμων στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας

Ο ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόµων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας: Κεντρική ∆οµή και Παράρτηµα Ροµά», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Αττική» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (9), στο ∆ήµο Αγίας Βαρβάρας, που εδρεύει στην Αγία Βαρβάρα Ν. Αττικής, και συγκεκριµένα […]

ΑΣΕΠ: Ολη η προκήρυξη 6Κ/2017 για 203 μόνιμες προσλήψεις στην Υπηρεσία Ασύλου

Το ΑΣΕΠ προκηρύσσει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας διακοσίων τριών (203) συνολικά θέσεων μονίμου προσωπικου και προσωπικου με σχεση εργασιας ιδιωτικου δικαιου αοριστου χρονου πανεπιςτημιακης, τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την υπηρεσία ασύλου ως κατωτέρω: Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), (133) θέσεις. Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ. Β΄ Κατηγορία […]

Προσλήψεις 36 ατόμων στο Δήμο Γαλατσίου

Πρόσληψη τριάντα (30) γυμναστών, ενός (1) γιατρού, ενός (1) νοσηλευτή, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως ένα (1) μήνα και τεσσάρων (4) εργατών καθαριότητας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μήνες του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου «Βασίλης Παπαδιονυσίου». Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι υποψήφιοι πρέπει […]

76 προσλήψεις εποχικών στο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου»

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΛΟΥ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΈΔΡΑ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα έξι (76) ατόμων νια την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επεινουσών περιστάσεων του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου. που εδρεύει στην Εξοχή του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη του Νομού Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, […]

Προσλήψεις εποχικών στο Δήμο Παπάγου – Χολαργού

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης “Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Παπάγου – Χολαργού” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09), στον Δήμο Παπάγου – Χολαργού που […]

24 προσλήψεις εποχικών στο Δήμο Κηφισιάς

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών του Δήμου στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής». Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν είκοσι τέσσερα (24) άτομα με ειδικότητες όπως αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα και για χρονικό διάστημα από την έναρξη της σύμβασης έως 31/8/2017. 2 Π.Ε. ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ  […]

18 προσληψεις εποχικών στο Δήμο Πατρέων

Το ΝΠ∆∆ «Κοινωνικός Οργανισµός ∆ήµου Πατρέων» ανακοινωνει την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) µήνες, για την κάλυψη των αναγκών των Θερινών Κ∆ΑΠ ως εξής: 5 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 12 ∆Ε ΣΥΝΟ∆ΟΙ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 1 ∆Ε ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά […]

Top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close