Προσλήψεις υδραυλικών στο Δήμο Εμμανουηλ Παππά

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, που εδρεύει στο Χρυσό Σερρών και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: 2 ΔΕ Υδραυλικών  Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να […]

6 προσλήψεις στο Δήμο Σοφάδων

Ο Δήμος Σοφάδων ανακοινωνει οτι θα προσλάβει, προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου ΢οφάδων για τις εξής ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονικής διάρκειας ως κάτωθι: 6 ΥΕ Εργατών Πυρασφάλειας-Πυροπροστασίας Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση […]

Προσλήψεις Ναυαγοσώστών στο Δήμο Κω

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΩ ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τους τρείς (3) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα  δώδεκα (12) μηνών), συνολικά τρία (3) άτομα, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Κω, ως εξής: 3 ΔΕ Ναυαγοσώστης Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να […]

Προσλήψεις Ναυαγοσωστών στο Δήμο Πάρου

Ο Δήµος Πάρου, προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη τεσσάρων (4) ναυαγοσωστών, µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, διάρκειας τριών (3) µηνών. ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: ∆Ε Ναυαγοσωστών ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 3 µήνες από την υπογραφή της σύµβασης Κύρια Προσόντα α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής […]

Προσλήψεις ναυαγοσωστών στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας

Πρόσληψης δύο(2) ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας. 2 ΠΕ ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους στο Πρωτόκολλο του Δήμου Νότιας Κυνουρία ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά : Τίτλος Σπουδών. […]

Προσλήψεις στο ΕΚΑΒ για τα νησιά του νοτίου Αιγαίου

Συνεργασία με τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ Κωνσταντίνο Καρακατσιανόπουλο είχε χθες στη Ρόδο ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν από κοινού θέματα και ζητήματα που αφορούν τα νησιά της Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων. Η συνάντηση έγινε σε συνέχεια της επιστολής που ο περιφερειάρχης είχε στείλει στον πρόεδρο του ΕΚΑΒ, στις 13 […]

20 προσλήψεις εποχικών στο Δήμο Αμφίκλειας Ελατειας

Πρόσληψη του κατωτέρου προσωπικού με σύμβαση εργασίας τριών (3) μηνών για τους κατωτέρω κλάδους, ειδικότητες και προσόντα: 20 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά : α) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας β) Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού σύμφωνα […]

Προσλήψεις βρεφονηπιοκόμων στο Δήμο Αμπελκήπων Μενεμένης

Tο N.Π.Ι.∆. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ (Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.)» ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, δύο (2) ατόµων για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου Αµπελοκήπων– Μενεµένης (Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.)», στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράµµατος, που εδρεύει στον ∆ήµο Αµπελοκήπων- Μενεµένης, Ν. Θεσσαλονίκης και […]

3 πακέτα για 15.882 προσλήψεις ανέργων σε δήμους και hotspots

Τρια νέα πακέτα θέσεων αναμένεται να τρέξουν μέσα στο καλοκαίρι από τον ΟΑΕΔ. Θέμα ημερών είναι η δημοσίευση του πρωτου πακέτου από τις συνολικά 15.882 θέσεις. Πρόκειται για 3.500 θέσεις σε 17 δήμους-θύλακες υψηλής ανεργίας. Αμέσως μετά θα βγεί και το δευτερο πρόγραμμα που θα αφορά στην πρόσληψη 10.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών. Τέλος […]

Προσλήψεις 183 ατόμων στην Ελληνική Βιομηχανίας Ζάχαρης

Το Εργοστάσιο Πλατέος της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν ογδόντα τριών (183) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του εργοστασίου Πλατέος της ΕΒΖ Α.Ε. ΔΕ Αγγελιοφόροι Ψεκασμών – Γεωργοτεχνίτες για Ν. Ημαθίας 1 ΔΕ Αγγελιοφόροι Ψεκασμών – Γεωργοτεχνίτες για Ν. Καρδίτσας 1 ΔΕ […]

Top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close