ΠΡΟΣΟΧΗ! Η αγγελία αυτή είναι παλαιότερη των δύο μηνών και ενδέχεται να μην ισχύει.

3 θέσεις εργασίας στην MEDICAMERC PHARMACEUTICALS S.A

Η εταιρεία MEDICAMERC PHARMACEUTICALS S.A. στο πλαίσιο εφαρμογής και εκπόνησης της ερευνητικής πρότασης με τίτλο: «Investigation and development of novel lactam steroid alkylators with targeted activity against Poly (ADP-ribose) polymerase (PARP) enzymes in the treatment of ovarian cancer (ID: 694)» προκηρύσσει τρεις (3) θέσεις εργασίας αποκλειστικής απασχόλησης με τριετούς (36 μήνες) διάρκειας συμβάσεις:

  • (1) Ερευνητή κατόχου πτυχίου Ιατρικής με ιατρική εξειδίκευση εις την Παθολογία ή Ογκολογία ή Αιματολογία και Διδακτορικού Διπλώματος σχετικού με Φαρμακολογία ή Πειραματική Ογκολογία ή Μοριακή Ιατρική-Βιολογία και με αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία άνω του ενός έτους στην Κλινική Ογκολογία ή Αιματολογία και στην εκπόνηση κλινικών μελετών
  • (2) Ερευνητή κατόχου πτυχίου Βιολογίας ή συναφών επιστημών, ή Χημείας, ή Φαρμακευτικής και Διδακτορικού Διπλώματος σχετικού με Φαρμακολογία ή Πειραματική Ογκολογία ή Μοριακή Βιολογία και Βιοεπιστήμες και με αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία άνω του ενός έτους σε εργαστήρια Χημείας ή Βιοχημείας ή Αιματολογίας ή Βιολογίας,
  • (3) Τεχνικού Επιστήμονα κατόχου πτυχίου Βιολογίας ή συναφών επιστημών, ή Χημείας και τουλάχιστον Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης (MasterofSciences) σχετικού με μοριακή βιολογία ή ογκολογία ή φαρμακολογία ή βιοεπιστήμες και με αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία άνω του ενός έτους σε εργαστήρια βιοχημείας ή αιματολογίας ή βιολογίας ή μικροβιολογίας.

Για τους ενδιαφερόμενους η κατάθεση βιογραφικών θα γίνεται ταχυδρομικά συστημένα στη διεύθυνση: Γρηγορίου Λαμπράκη 146 και Σωτήρος, Πασαλιμάνι, 185 35, Πειραιάς (Υπ’ όψιν Κου Δ. Τραφαλή, Oncologist.net.gr) ή ηλεκτρονικά με αποδεικτικό παραλαβής, στην ηλεκτρονική διεύθυνση; dtrafalis@oncologist.net.gr.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 30/06/2012

Πληροφορίες: Τηλ. 2117201167-70, 6972296686, ΦΑΞ: 2117408398

Διεδωσέ το

Δείτε επίσης x