45 προσλήψεις για ένα χρόνο σε Δήμους και ΝΠΔΔ

job11.jpg

Το ΥΠΕΣ εγκρίνει τη σύναψη µίας (1) σύµβασης µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για χρονικό διάστηµα έως οκτώ (8) µήνες ή έως εννέα (9) µήνες (για απασχόληση σε αναγνωρισµένη σχολή) και σαράντα τεσσάρων (44) συµβάσεων µίσθωσης έργου για χρονικό διάστηµα έως ένα (1) έτος, σε ΟΤΑ και ΝΠ∆∆ για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίµου από τις ωφελούµενους, σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί:

Διεδωσέ το

Δείτε επίσης x

Top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close