200 θέσεις στον φορέα Πελοπόννησος Α.Ε. Εταιρεία ΟΤΑ (Λακωνία)

Ο φορέας Διάσταση Κοινωνική Επιχείρηση Αστική Εταιρεία ανακοινώνει την πρόσληψη 200 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών, για την υλοποίηση προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νομό Λακωνίας. Τα εν λόγω άτομα θα απασχοληθούν στον παρακάτω συμπράττοντα φορέα: Πελοπόννησος Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Λακωνία).

Υποβολή Αιτήσεων από 14/07/2012 έως 23/07/2012.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: Αγίου Κωνσταντίνου 7, 21300 Κρανίδι Αργολίδας, απευθύνοντάς την στη «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Για την ΠΕ Λακωνίας) υπόψιν κ. Νατάσα Οικονόμου (τηλ. επικοινωνίας: 213-0009396).

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ

Οι θέσεις είναι:

ΔΕ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΩΝ 4
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 13
ΔΕ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ 2
ΔΕ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ 2
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ 6
ΔΕ ΟΙΚΟΞΕΝΑΓΟΙ 1
ΔΕ ΟΙΚΟΞΕΝΑΓΟΙ 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Η/Υ 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Η ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ 12
ΠΕ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ) 2
ΠΕ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ) 2
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ 1
ΠΕ Η ΔΕ ΕΜΨΥΧΩΤΕΣ (ΗΘΟΠΟΙΟΙ – ΧΟΡΕΥΤΕΣ) 2
ΠΕ Η ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ) 2
ΠΕ Η ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ) 2
ΠΕ Η ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 3
ΠΕ Η ΤΕ Η ΔΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1
ΠΕ Η ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 4
ΠΕ Η ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 4
ΠΕ Η ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1
ΠΕ Η ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1
ΠΕ Η ΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5
ΠΕ Η ΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2
ΠΕ Η ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4
ΠΕ Η ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE) 1
ΠΕ Η ΤΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 6
ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Η ΦΥΣΙΚΩΝ Η ΒΙΟΛΟΓΩΝ Η ΧΗΜΙΚΩΝ) 2
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ 4
ΠΕΗ ΔΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ / ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ 1
ΠΕΗ ΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3
ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 2
ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 2
ΤΕ Η ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Η ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 2
ΤΕ Η ΔΕ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 1
ΤΕΗ ΔΕ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Η ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 12
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ 86

 

Διεδωσέ το

Δείτε επίσης x