60 θέσεις στον φορέα του ΙΟΑΣ «Πάνος Μυλωνάς»-Αχαΐας

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» ανακοινώνει την πρόσληψη 60 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών, για την υλοποίηση προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νομό Αχαΐας. Τα εν λόγω άτομα θα απασχοληθούν στον παρακάτω συμπράττοντα φορέα:

-Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: I.O.ΑΣ «Πάνος Μυλωνάς», Τ.Θ. 1117, Τ.Κ. 260 01 ΠΑΤΡΑ αναγράφοντας στον φάκελο τον αριθμό της Ανακοίνωσης με την ένδειξη: «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ» ((Πληροφορίες κα Κοντορίζου Δέσποινα, τηλέφωνο επικοινωνίας 2108620150).

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ

Διεδωσέ το

Δείτε επίσης x