Ιχθυολόγος στο Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου

Ο Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου πρόσληψη προσωπικού, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου, για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ», ως εξής:

1 ΠΕ Ιχθυολόγων

Αιτήσεις έως 07/04/2013.

Διεδωσέ το

Δείτε επίσης x

7 θέσεις εργασίας στη Λακωνία

7 θέσεις εργασίας στη Λακωνία

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας,…