9 προσλήψεις στην 6η ΕΒΑ (Ηλεία)

Η 6η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ενδιαφέρεται να προσλάβει προσωπικό, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστηµα µέχρι 31/12/2013, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, ως εξής:

1 ΠΕ Αρχαιολόγος
1 ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός και ελλείψει αυτού ΤΕ Μηχανικός Ανακαίνισης και Αποκατάστασης κτιρίων
2 ΔΕ Εργατοτεχνίτες (με εξειδίκευση στις αναστηλωτικές εργασίες)
5 Ειδικευμένοι εργάτες(εξειδίκευση στις αναστηλωτικές- οικοδομικές εργασίες)

Αιτήσεις έως 10/6. Τηλέφωνο: 2610 276143, 2610 279330

Διεδωσέ το

Δείτε επίσης x