9 προσλήψεις στην 6η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (Πάτρα)

Η 6η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ενδιαφέρεται να προσλάβει εννέα (9) άτομα, με Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας 3 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, ως εξής:

Κάστρο Πάτρας:
1 Τ.Ε. Μηχανικός Πολιτικός Δομικών Έργων ή Έργων Υποδομής
6 ΥΕ Ειδικευμένος Εργάτης

Φρούριο Ρίου:
2 ΥΕ Ειδικευμένος Εργάτης

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 19/03/2012

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο:2610 279330

Διεδωσέ το

Δείτε επίσης x