ΑΣΕΠ 2Κ/2024: Λήγουν οι αιτήσεις για 817 μόνιμες θέσεις στα νοσοκομεία

Λίγες μέρες απομένουν εως τη λήξη των αιτήσεων για τις 817 μόνιμες θέσεις στα νοσοκομεία. Η επιλογή των επιτυχόντων θα γίνει βάσει ενός συστήματος μοριοδότησης κοινωνικών και ακαδημαϊκών κριτηρίων. Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Αίτηση) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη.   Η […]

ΑΣΕΠ: Νέα προκήρυξη για 350 μόνιμες προσλήψεις στα δικαστήρια

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη για τον γραπτό διαγωνισμό της ΕΣΔΙ, η οποία αφορά 350 μόνιμες προσλήψεις εκπαιδευομένων ως δικαστικούς υπαλλήλους στον κλάδο Γραμματέων στους στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια, στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και Δημοσιονομικού Ελέγχου – Διοικητικής Υποστήριξης στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Χρόνος έναρξης του Διαγωνισμού ορίζεται η 17η Ιουνίου 2024 (κατά […]

Η απάντηση του Προέδρου του ΑΣΕΠ για τις καθυστερήσεις στους διορισμούς επιτυχόντων

Τη δική του απάντηση έδωσε, ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, Θάνος Παπαϊωάννου, σχετικά με το πότε θα εκδοθούν τα αποτελέσματα του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού. Συγκεκριμένα, σε σχετική ανακοίνωσή του, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ ανέφερε: «Η έκδοση αυτών των αποτελεσμάτων αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά μας» και αναφέρει ότι εντός του Ιουνίου θα εκδοθούν τα οριστικά αποτελέσματα των ΤΕ […]

ΑΣΕΠ 2Κ/2024: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 817 μόνιμες θέσεις στα νοσοκομεία

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 2Κ/2024 του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 12/τ.Α.Σ.Ε.Π./23.04.2024 και 15/τ.Α.Σ.Ε.Π./08.05.2024) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητα οκτακοσίων δέκα επτά (817) θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.) Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης καθώς και […]

ΑΣΕΠ 1Γ/2024: Ξεκινούν οι αιτήσεις για τον «μίνι» γραπτό διαγωνισμό

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τον«μίνι» γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Μέσω γραπτού διαγωνισμού θα προσληφθούν 150 άτομα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στον κλάδο/ειδικότητα ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας ειδ. ΤΕ Δασοπονίας. Το ΑΣΕΠ έχει ανακοινώσει προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 24 Μαΐου. Οι υποψήφιοι υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική) για τη διαδικασία  κατάταξης με γραπτό διαγωνισμό σε πίνακα […]

ΑΣΕΠ 3Κ/2024: Ολο το ΦΕΚ για 59 μόνιμες θέσεις στην ΤτΕ

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η προκήρυξη 3Κ/2024 του ΑΣΕΠ, που προβλέπει την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 59 θέσεων μόνιμου προσωπικού στην Τράπεζα της Ελλάδος και στο Εθνικό Τυπογραφείο (Προεδρία της Κυβέρνησης). Οι θέσεις είναι: Α΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), δέκα (10) θέσεις. Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΤΕ ΓΡΑΦΙΣΤΩΝ, ΤΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔ. ΤΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ και ΤΕ […]

ΑΣΕΠ: Για ποιες 16 προκηρύξεις αναμένονται αποτελέσματα

Αποτελέσματα για 16 προκηρύξεις ετοιμάζει η Ανεξάρτητη Αρχή σύμφωνα με εγγραφο που δημοσιευτηκε στη Διαυγεια. Πρόκειται για 9 προκηρύξεις που αφορούν προσωρινά και 9 που αφορουν οριστικά αποτελέσματα. ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (7) Προκήρυξη 3Κ/2020 (ΦΕΚ 16/τ.ΑΣΕΠ/16.06.2020) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας από πίνακες επιλαχόντων, μιαςν(1) θέσεως τακτικού προσωπικού κατηγορίας ΤΕ, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων […]

ΑΣΕΠ: Νέα προκήρυξη για 162 μόνιμες προσλήψεις στο ΕΑΠ

Στα γραφεία του ΑΣΕΠ έφτασε πριν από λίγες μέρες νέο αίτημα σχετικά με την πρόσληψη 162 νέων μόνιμων υπάλληλων στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Στην εν λόγω προκήρυξη θα έχουν δικαίωμα αίτησης όλοι οι υποψήφιοι ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ και όχι μονο αυτοί που πήραν μέρος στον Πανελλήνιο Γραπτό διαγωνισμό.Στο Υπουργικό Συμβούλιου του περασμένου Σεπτεμβρίου […]

ΑΣΕΠ 7Κ/2022: Οριστικά αποτελέσματα για 2.253 θέσεις στην Υγεία

Eκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 7Κ/2022 (Φ.Ε.Κ. 60/31.08.2022/τ. Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα τριών (2.253) θέσεων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, μονίμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.), σύμφωνα με την παρ. […]

ΑΣΕΠ 4Κ/2020: Προσωρινά αποτελέσματα στο Υπουργείο Εσωτερικών

Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 4Κ/2020 του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 15/18-5-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πρόσληψη σε προσωποπαγείς θέσεις προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της Χώρας (Υπουργείο Εσωτερικών), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 29 του ν.5013/2023 και της απόφασης 7/4-12-2023 της Ολομέλειας του ΑΣΕΠ. Ειδικότερα, από τις 247 συνολικά θέσεις […]