ΑΣΕΠ 1Κ/2021: Υποβλήθηκαν 2.643 αιτήσεις για 68 μονιμες θέσεις στο ΓΕΝ

Στο πλαίσιο της Προκήρυξης 1Κ/2021 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 2/21.1.2021Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, εξήντα οκτώ (68) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη εργασιών Υποβρυχίων (Υ/Β) στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας), υποβλήθηκαν  συνολικά 2.643  αιτήσεις. Ειδικότερα, υποβλήθηκαν: 292 αιτήσεις για την κάλυψη 3 θέσεων κατηγορίας Π.Ε. 669 αιτήσεις για την κάλυψη 6 θέσεων κατηγορίας Τ.Ε. […]

ΑΣΕΠ 2Κ/2021: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η νέα προκήρυξη για 38 θέσεις

Aπεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 2Κ/2021 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα οκτώ (38) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) Οι θέσεις της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο Πίνακας Θέσεων

ΑΣΕΠ 1Γ/2019: Προσωρινά αποτελέσματα επιλαχόντων για 20 θέσεις στην ΤτΕ

Στην κατάρτιση νέων προσωρινών πινάκων κατάταξης και διοριστέων υποψηφίων για την πλήρωση 20 θέσεων κλάδου ΔΕ Λογιστικού, Ταμιακού της Τράπεζας της Ελλάδος από επιλαχόντες της Προκήρυξης ΑΣΕΠ 1Γ/2019 (ΦΕΚ 5/18.3.2019 και ΦΕΚ 15/2.5.2019, τ. προκ. ΑΣΕΠ), με τα ίδια τυπικά και πρόσθετα προσόντα, όπως ακριβώς ορίζονταν στην προκήρυξη, προχώρησε, έπειτα από τους απαιτούμενους ελέγχους, το ΑΣΕΠ. […]

ΑΣΕΠ: 214 προσλήψεις σε μουσεία και εφορείες αρχαιοτήτων

17 στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης ανακοινώνει την πρόσληψη δεκαεπτά (17) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το χρονικό διάστημα έως 31η Μαΐου 2021 και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης. 3 ΠΕ Αρχαιολόγων 1 ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών 1 ΠΕ Οικονομικού 12 ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών […]

ΑΣΕΠ 1Ε/2021: Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για μόνιμες θέσεις

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 1Ε/2021 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 3/4-2-20121 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση δεκαέξι (16) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν.2190/1994 (Α΄28), όπως ισχύει. Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να […]

ΑΣΕΠ: Στη τελική ευθεία οι 748 μόνιμες προσλήψεις σε Δήμους και Περιφέρειες

Προθεσμία θέτει το Υπουργείο Εσωτερικών σε Δήμους και Περιφέρειες, προκειμένου να προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες για τις μόνιμες προσλήψεις, οι οποίες τους έχουν εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο ήδη από το Σεπτέμβριο του 2020 στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων του 2021. Το Υπουργείο ζητά τις άμεσες ενέργειες της Αυτοδιοίκησης εντός της προθεσμίας «ώστε να καταστεί […]

ΑΣΕΠ: Στα σκαριά 2 νέες προκηρύξεις για 186 μόνιμες προσλήψεις στον ΕΦΚΑ

Δύο νέες προκηρύξεις μόνιμου προσωπικού θα εκδώσει άμεσα το ΑΣΕΠ. Οι δύο διαγωνισμοί θα αφορούν συνολικά την πρόσληψη 186 μόνιμων υπαλλήλων στον ΕΦΚΑ. Η μία προκήρυξη θα αφορά την πρόσληψη 100 μονίμων ενώ η δεύτερη την πρόσληψη 86 μονίμων. Το υπουργείο Εργασίας έχει ήδη δημοσιοποιήσει στο ΦΕΚ τις θέσεις που θα διατεθούν για τα προστατευόμενα […]

ΑΣΕΠ 1Κ/2021: Μέχρι πότε οι αιτήσεις για 68 μονίμους στο ΓΕΝ

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την πρώτη προκήρυξη του ΑΣΕΠ, για το 2021. Πρόκειται για το διαγωνισμό 1Κ/2021, που αφορά στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Μέσω του διαγωνισμού θα επιλεγούν 68 μόνιμοι υπάλληλοι 20 ειδικοτήτων στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ). Σημειώστε ότι, η προκήρυξη κάνει δεκτά 60 διαφορετικά πτυχία. Ζητούνται υποψήφιοι Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, η […]

ΑΣΕΠ 1Κ/2021: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 68 μόνιμες προσλήψεις στο ΓΕΝ

Ξεκινάει σήμερα Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου η υποβολή αιτήσεων της προκήρυξης 1Κ/2021 για 68 μόνιμες προσλήψεις Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη εργασιών Υποβρυχίων (Υ/Β) στο ΓΕΝ. Οι ειδικότητες που ζητούνται ανά κλάδο: Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ΠΕ Μηχανικών/Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΠΕ Μηχανικών/ Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ Περιβάλλοντος/ Χημικός Ναυτιλίας Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) […]

ΑΣΕΠ: Αυτές είναι οι αλλαγές στους οριστικούς πίνακες για τις προσλήψεις σε ΟΣΥ -ΣΤΑΣΥ

Με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με τα αποτελέσματα της προκήρυξης της Ανώνυμης Εταιρείας ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Ο.ΣΥ. Α.Ε.) Προκήρυξη 1/2020 (ΑΔΑ 9137465ΧΘΞ-ΥΓΟ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριακοσίων εξήντα επτά (367) θέσεων προσωπικού ΔΕ Οδηγών Λεωφορείων και πενήντα έξι (56) θέσεων ΔΕ Τεχνικών διαφόρων ειδικοτήτων και ύστερα από την ολοκλήρωση του ελέγχου νομιμότητας καθώς και την […]