ΑΣΕΠ 2Κ/2024: Λήγουν οι αιτήσεις για 817 μόνιμες θέσεις στα νοσοκομεία

Λίγες μέρες απομένουν εως τη λήξη των αιτήσεων για τις 817 μόνιμες θέσεις στα νοσοκομεία. Η επιλογή των επιτυχόντων θα γίνει βάσει ενός συστήματος μοριοδότησης κοινωνικών και ακαδημαϊκών κριτηρίων. Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Αίτηση) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη.   Η […]

Η απάντηση του Προέδρου του ΑΣΕΠ για τις καθυστερήσεις στους διορισμούς επιτυχόντων

Τη δική του απάντηση έδωσε, ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, Θάνος Παπαϊωάννου, σχετικά με το πότε θα εκδοθούν τα αποτελέσματα του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού. Συγκεκριμένα, σε σχετική ανακοίνωσή του, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ ανέφερε: «Η έκδοση αυτών των αποτελεσμάτων αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά μας» και αναφέρει ότι εντός του Ιουνίου θα εκδοθούν τα οριστικά αποτελέσματα των ΤΕ […]

ΑΣΕΠ 2Κ/2024: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 817 μόνιμες θέσεις στα νοσοκομεία

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 2Κ/2024 του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 12/τ.Α.Σ.Ε.Π./23.04.2024 και 15/τ.Α.Σ.Ε.Π./08.05.2024) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητα οκτακοσίων δέκα επτά (817) θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.) Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης καθώς και […]

ΑΣΕΠ 1Γ/2024: Ξεκινούν οι αιτήσεις για τον «μίνι» γραπτό διαγωνισμό

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τον«μίνι» γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Μέσω γραπτού διαγωνισμού θα προσληφθούν 150 άτομα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στον κλάδο/ειδικότητα ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας ειδ. ΤΕ Δασοπονίας. Το ΑΣΕΠ έχει ανακοινώσει προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 24 Μαΐου. Οι υποψήφιοι υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική) για τη διαδικασία  κατάταξης με γραπτό διαγωνισμό σε πίνακα […]

ΑΣΕΠ 3Κ/2024: Ολο το ΦΕΚ για 59 μόνιμες θέσεις στην ΤτΕ

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η προκήρυξη 3Κ/2024 του ΑΣΕΠ, που προβλέπει την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 59 θέσεων μόνιμου προσωπικού στην Τράπεζα της Ελλάδος και στο Εθνικό Τυπογραφείο (Προεδρία της Κυβέρνησης). Οι θέσεις είναι: Α΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), δέκα (10) θέσεις. Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΤΕ ΓΡΑΦΙΣΤΩΝ, ΤΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔ. ΤΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ και ΤΕ […]

ΑΣΕΠ 7Κ/2022: Οριστικά αποτελέσματα για 2.253 θέσεις στην Υγεία

Eκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 7Κ/2022 (Φ.Ε.Κ. 60/31.08.2022/τ. Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα τριών (2.253) θέσεων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, μονίμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.), σύμφωνα με την παρ. […]

ΑΣΕΠ 4Κ/2020: Προσωρινά αποτελέσματα στο Υπουργείο Εσωτερικών

Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 4Κ/2020 του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 15/18-5-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πρόσληψη σε προσωποπαγείς θέσεις προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της Χώρας (Υπουργείο Εσωτερικών), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 29 του ν.5013/2023 και της απόφασης 7/4-12-2023 της Ολομέλειας του ΑΣΕΠ. Ειδικότερα, από τις 247 συνολικά θέσεις […]

Αυτος είναι ο νέος γραπτός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ – Δειτε το ΦΕΚ

Το ΑΣΕΠ καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ στον κλάδο/ειδικότητα ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ να υποβάλουν, εφόσον κατέχουν τα τυπικά και γενικά προσόντα συμμετοχής, «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική) για τη διαδικασία  κατάταξης με γραπτό διαγωνισμό σε πίνακα βαθμολογίας (πρώτο στάδιο), προκειμένου στη συνέχεια να συμμετάσχουν, σε δεύτερο στάδιο, σε προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων αντίστοιχου ή […]

ΑΣΕΠ 1Γ/2024: Νέος μίνι διαγωνισμός – εξπρες για μόνιμους στο ΥΠΕΝ

Aπεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1Γ/2024 Πρόσκληση/Προκήρυξη για τη διαδικασία κατάταξης υποψηφίων με γραπτό διαγωνισμό σε πίνακα βαθμολογίας στον κλάδο/ειδικότητα ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΕΙΔ.ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021 (πρώτο στάδιο). Τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα του ανωτέρω κλάδου/ειδικότητας έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο 

ΑΣΕΠ 5Κ/2023: Υποβολή δικαιολογητικών για 79 θέσεις ΥΕ στα νοσοκομεία

Προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και διοριστέων της Προκήρυξης 5Κ/2023 του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 55 /τ. Α.Σ.Ε.Π./29.12.2023, Φ.Ε.Κ 1/τ.Α.Σ.Ε.Π./11.1.2024  Φ.Ε.Κ. 4/18.01.2024) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων εβδομήντα εννέα (79) θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας, κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021, το ΑΣΕΠ καλεί τους υποψηφίους που περιλαμβάνονται στον πίνακατης παρούσας Ανακοίνωσης, οι οποίοι, […]