ΑΣΕΠ 5Κ/2022: Νέα προκήρυξη για 122 μόνιμες προσλήψεις στο υπ. Πολιτισμού

Aπεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 5Κ/2022 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν είκοσι δύο (122) θέσεων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.  (Πίνακας Θέσεων)

ΑΣΕΠ 4K/2020: Νέα πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών

Προκειμένου να καταρτιστούν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης και διοριστέων για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, εξακοσίων τριάντα τεσσάρων (634) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την Προκήρυξη 4Κ/2020 (ΦΕΚ 15/18.05.2020, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.), και επειδή, κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών των προηγουμένως κληθέντων υποψηφίων της ανωτέρω κατηγορίας, δεν […]

ΑΣΕΠ 3K/2022: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για 283 μόνιμους σε φορείς του υπ. Παιδείας

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 3K/2022 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας διακοσίων ογδόντα τριών (283) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ), στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ), στο […]

ΑΣΕΠ 4K/2022: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για 120 μόνιμους στην ΕΛΣΤΑΤ

Aπεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 4K/2022 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν  είκοσι (120) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης  στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) (Ανεξάρτητη Αρχή) και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού  Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) (Ανεξάρτητη Αρχή) σύμφωνα  με το  άρθρο 28 του ν. 4765/2021. Οι θέσεις της ως […]

ΑΣΕΠ: Οριστικά αποτελέσματα για 613 θέσεις σε φορείς του υπουργείου Υγείας

Εκδόθηκαν την Τρίτη τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 6Κ/2020 (ΦΕΚ 28/6-8-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, τετρακοσίων τεσσάρων (404) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και διακοσίων εννέα (209) θέσεων τακτικού προσωπικού Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του υπουργείου Υγείας. Οι πίνακες διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ. Σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. […]

ΑΣΕΠ: Δειτε σε ποιο στάδιο επεξεργασίας βρίσκονται 37 προκηρύξεις για μονιμο προσωπικό

Το στάδιο στο οποίο βρίσκονται 37 προκηρύξεις τις οποίες επεξεργάζεται η Ανεξάρτητη Αρχή αποτυπώνει εγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής που δημοσιευσει το e-dimosio.gr. Πρόκειται μεταξύ άλλων για 7 υπό έκδοση προκηρύξεις καθώς και 19 για τις οποίες αναμένονται αποτελέσματα: ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ (7) Επεξεργασία σχεδίου προκήρυξης 3Κ/2022 για την πλήρωση εκατόν είκοσι δύο (122) θέσεων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, […]

ΑΣΕΠ 3Κ/2019: Εκ νέου πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών ΠΕ

Προκειμένου να διατεθούν υποψήφιοι, στο στάδιο των αναπληρώσεων για την κάλυψη κενωθεισών θέσεων στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της προκήρυξης Α.Σ.Ε.Π. 3Κ/2019 (ΦΕΚ 10/11-4-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, εξήντα τριών θέσεων (63) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, στον […]

Προσλήψεις ΑΣΕΠ: 1.338 μόνιμοι και εποχικοί σε επτά ΔΕΚΟ

Μέσω τεσσάρων διαγωνισμών θα προσληφθούν 733 μόνιμοι υπάλληλοι σε ΔΕΚΟ. Οι νέοι διαγωνισμοί θα «τρέξουν» μέσα στο καλοκαίρι και θα αφορούν ειδικότητες όπως διοικητικοί, μηχανικοί, οδηγοί, τεχνικοί, κ.α. Παράλληλα, αιτήσεις γίνονται αυτή την περίοδο για προσλήψεις εποχικού προσωπικού σε τέσσερις ΔΕΚΟ. Πιο συγκεκριμένα με προσωπικό ενισχύονται η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, η ΕΥΑΘ, Κοινωνία της Πληροφορίας […]

Προσλήψεις στην Ειδική Αγωγή: Τι απαντά ο Πρόεδρος του ΑΣΕΠ για την πορεία των Πινάκων Ειδικής Αγωγής

Όπως είναι γνωστό πάνω από  80.160 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν στις προκηρύξεις της ειδικής αγωγής όπως γνωστοποίησε πριν από λίγο το ΑΣΕΠ. Συνολικά στις προκηρύξεις 1ΕΑ/2022, 2ΕΑ/2022, 3ΕΑ/2022, 4ΕΑ/2022 και 5ΕΑ/2022, υποβλήθηκαν συνολικά 80.160 αιτήσεις. Υπενθυμίζουμε ότι οι πέντε παραπάνω προκηρύξεις του ΑΣΕΠ προβλέπουν την διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής […]

ΑΣΕΠ: Εκτός λειτουργίας το τηλεφωνικό κέντρο το Σάββατο 28 Μαΐου

Το ΑΣΕΠ γνωστοποιεί ότι, λόγω εκτέλεσης τεχνικών εργασιών στο δίκτυο που ηλεκτροδοτεί την περιοχή που ευρίσκεται το κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του, δεν θα είναι διαθέσιμη η επικοινωνία μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του, το Σάββατο 28 Μαΐου 2022.