ΑΣΕΠ 9Κ/2021: Τέλος χρόνου για 416 μόνιμες θέσεις

Λήγει αυριο 2 Δεκεμβρίου η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την προκήρυξη 9Κ/2021. Ο εν λόγω διαγωνισμός αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων δεκαέξι (416) θέσεων μόνιμου προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με το άρθρο 28 του νόμου 4765/2021. Θα προσληφθούν 198 ως προσωπικό Εξωτερικής […]

ΕΦΚΑ: 500 μόνιμες προσλήψεις εξπρές μέσω ΑΣΕΠ – Οι ειδικότητες

Στην αναγκαιότητα νέου οργανογράμματος και ενίσχυσης του ΕΦΚΑ με υψηλού επιπέδου στελέχη αναφέρθηκε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, κατά την παρουσίαση του νομοσχεδίου για τον εκσυγχρονισμό του υπερφορέα Ασφάλισης. Ο ΕΦΚΑ σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη κατέχει ένα θλιβερό ρεκόρ, του 48% των παραπόνων των πολιτών, επεσήμανε ο υπουργός και μίλησε για […]

ΑΣΕΠ 11Κ/2021: Πότε ξεκινουν οι αιτήσεις για 50 μόνιμες θέσεις

Eκδόθηκε η 11Κ/2021 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 62/25.11.2021/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα (50) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης στο Εθνικό Τυπογραφείο και στην Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.4765/2021. Το Φ.Ε.Κ. της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν από […]

ΑΣΕΠ: Αιτήσεις σε 5 διαγωνισμούς για 698 μόνιμες θέσεις εντός Δεκεμβρίου

Σε εξέλιξη είναι οι διαδικασίες υποβολής αιτήσεων για πέντε διαγωνισμούς μόνιμου προσωπικού. Αναλυτικά:  50 μόνιμες προσλήψεις σε Τράπεζα Ελλάδος και Εθνικό Τυπογραφείο Δημοσιεύθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη του ΑΣΕΠ 11κ/2021 για 50 προσλήψεις στην Τράπεζα της Ελλάδος και στο και στο Εθνικό Τυπογραφείο (Προεδρία της Κυβέρνησης) ως εξής: Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), τρεις […]

ΑΣΕΠ 11Κ/2021: Όλη η προκήρυξη για μόνιμες προσλήψεις σε Τράπεζα Ελλάδος και Εθνικό Τυπογραφειο

Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη του ΑΣΕΠ 11κ/2021 για τις 50 προσλήψεις στην Τράπεζα της Ελλάδος, στην οποία ορίζονται οι ειδικότητες, τα δικαιολογητικά αλλά και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων. Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα (50) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Εθνικό Τυπογραφείο (Προεδρία της Κυβέρνησης) και στην Τράπεζα της Ελλάδος ως κατωτέρω: Α΄ […]

ΑΣΕΠ 10Κ/2021: Ξεκινούν οι αιτήσεις για τις 48 προσλήψεις στην ΕΥΑΘ

Eκδόθηκε η 10Κ/2021 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 60/22.11.2021/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας σαράντα οκτώ (48)  θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ), σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021. Το Φ.Ε.Κ. της προκήρυξης έχει καταχωριστεί […]

ΑΣΕΠ: Πώς θα γίνονται οι προκηρυξεις για μόνιμες προσλήψεις μέχρι τον γραπτό διαγωνισμό

Στο ΦΕΚ 5444/24-11-2021  δημοσιευτηκε η διαδικασία επιλογής προσωπικού με γραπτό διαγωνισμό κατά τη μεταβατική περίοδο πριν από την προκήρυξη του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού. Οι διαδικασίες με τις οποίες θα γίνονται οι προσλήψεις αλλά και ο γραπτός διαγωνισμός μέχρι να εφαρμοστεί το νέο ΑΣΕΠ, παρουσιάζεται σε έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής το οποίο φέρει την υπογραφή του προέδρου του ΑΘ. Παπαϊώαννου. […]

ΑΣΕΠ 6Ε/2021- 352 αιτήσεις υποβήθηκαν απο υποψήφιους

Στο πλαίσιο της Προκήρυξης 6Ε/2021 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 56/22-10-2021 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ Ν.Π.Ι.Δ. – Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, τεσσάρων (4) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) (Ανεξάρτητη Αρχή) με σχέση […]

ΑΣΕΠ 9Κ/2021: Ξεκίνησε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για 416 μονιμες θέσεις

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 9Κ/2021 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 58/11-11-2021 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, τετρακοσίων δεκαέξι (416) θέσεων μόνιμου προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν.4765/2021 και το άρθρο 11 του Ν.4760/2020. Οι […]

ΑΣΕΠ 10Κ/2021: Αυτη είναι η προκήρυξη για 48 μόνιμες θέσεις στην ΕΥΑΘ

Δημοσιευτηκε σε ΦΕΚ η προκήρυξη 10Κ/2021 με την οποία θα προσληφθούν 48 μόνιμοι υπάλληλοι στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.). Οι θέσεις κατανέμονται ως εξής: ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 2 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 2 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 4 ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 2 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ […]