ΑΣΕΠ: Ερχεται νέα προκήρυξη για 220 θέσεις με διάρκεια συμβάσεων 6 ετών

Ετοιμη είναι όπως φαίνεται η νέα προκήρυξη του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για 220 προσλήψεις υπαλλήλων που θα τοποθέτηθούν στις 28 δομές φιλοξενίας.Ο στόχος του υπουργείου είναι να βελτιώσει την λειτουργία όλων των Δομών, πολλές εκ των οποίων σήμερα λειτουργούν υπό την διοίκηση διεθνών οργανισμών ή ΜΚΟ. Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι: Χειριστές υποθέσεων Προσωπικό […]

Στα γραφεία του ΑΣΕΠ 6 διαγωνισμοί για 286 μόνιμες προσλήψεις

Μπαράζ αιτημάτων για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού δέχεται το τελευταίο διάστημα η Ανεξάρτητη Αρχή. Σύμφωνα με το e-dimosio.gr, στα γραφεία του ΑΣΕΠ φτάνουν καθημερινά δεκάδες αιτήματα φορέων μετά το «πράσινο φως» που αναψε ο υπουργός Εσωτερικών Παναγιώτης Θεοδωρικάκος σχετικά με τον προγραμματισμό προσλήψεων για το 2021. Οι εν λόγω προκήρυξεις εντάσσονται στο πλαίσιο των 4.015 θέσεων τακτικού προσωπικού που έχουν […]

ΑΣΕΠ 3Ε/2020: Μόνιμες προσλήψεις στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 3Ε/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ λινκ—> (ΦΕΚ 44/21-10-2020/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην επιλογή έντεκα (11) μελών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, όπως ισχύει και το άρθρο 19 του Ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. 28/3.3.1994/τ.Α΄), όπως ισχύει. Το ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου […]

ΑΣΕΠ 2Κ/2019: Τα οριστικά αποτελέσματα για τις θέσεις (ΤΕ)

Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr)  τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 2Κ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 7/28-3-2019, 8/3-4-2019 και 15/2-5-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, τετρακοσίων πενήντα οκτώ (458) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής  Εκπαίδευσης σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας. Ο πίνακας διοριστέων απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα […]

ΑΣΕΠ 7Κ/2020: Λήγουν οι αιτήσεις για 22 μόνιμες προσλήψεις στο Εθνικό Τυπογραφείο

Εως 26/10 θα γίνονται δεκτέςοι αιτήσεις για 22 μόνιμες προσλήψεις στο Εθνικό Τυπογραφείο.  Σύμφωνα με την προκήρυξη προβλέπει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας είκοσι δύο (22) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Εθνικό Τυπογραφείο (Προεδρία της Κυβέρνησης).Η κατανομή των θέσεων και των ειδικοτήτων έχει ως εξής: Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), μία (1) […]

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένουχρόνου, συνολικά τριάντα (30) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων Ν. Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: 10 ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων Παιδοκόμων 1 ΔΕ Υδραυλικών 1 ΔΕ Ξυλουργών […]

ΑΣΕΠ: Έως 25/10 η αναστολή εξυπηρέτησης με αυτοπρόσωπη παρουσία στην Κεντρική Υπηρεσία

Παρατείνεται έως και τις 25 Οκτωβρίου η αναστολή εξυπηρέτησης κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία στην Κεντρική Υπηρεσία του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα). Στο πλαίσιο λήψης μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, κατ’ εφαρμογή της σχετικής εγκυκλίου του υπουργείου Εσωτερικών, θα πραγματοποιείται μέχρι τότε τηλεφωνικά, ή μέσω e-mail ή και μέσω κατ’ ιδίαν συνάντησης μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με την αρμόδια […]

ΑΣΕΠ 1Κ/2020: Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών

Προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και διοριστέων/προσληπτέων για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, είκοσι (20) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε διάφορους φορείς, σύμφωνα με την Προκήρυξη ΑΣΕΠ 1Κ/2020 (Φ.Ε.Κ. 8/10.3.2020/τ. ΑΣΕΠ) και επειδή, κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών των προηγουμένως κληθέντων υποψηφίων της […]

ΑΣΕΠ 6Κ/2020: Πρόσκληση υποψηφίων στη ψυχοτεχνική δοκιμασία

Στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας της προκήρυξης 6Κ/2018 (ΦΕΚ 17/22-05-2018 Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) και προκειμένου να καταρτιστούν οι «ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ» για την πλήρωση 557 θέσεων του κλάδου ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ και ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ επί τη βάσει των «ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ», σας ενημερώνουμε ότι οι υποψήφιοι/-ες που πέτυχαν στις αθλητικές δοκιμασίες που διεξήχθησαν στις 26 […]

ΑΣΕΠ 2Κ/2020: Τα οριστικά αποτελέσματα για 46 θέσεις στο ΕΚΑΒ

Eκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr)  τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 2Κ/2020 του  ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 9/18-3-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, σαράντα έξι (46) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) του Υπουργείου Υγείας. Ο πίνακας διοριστέων απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση […]