Προσωρινά αποτελέσματα για παιδικούς σταθμούς από το ΕΕΤΑΑ

Το ΕΕΤΑΑ ανακοίνωσε τα προσωρινά αποτελέσματα του προγράμματος Εναρμόνιση της Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για τις ωφελούμενες μητέρες. Διαδικασία ενστάσεων Ενστάσεις…