Κάλυψη κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στο Σύνδεσμο Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης

Η Εκτελεστική Επιτροπή του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης εγκρίνει την υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για…