Εγκρίθηκαν 47 προσλήψεις στο Δήμο Ιωαννίνων

Την συμπληρωματική πρόσληψη προσωπικού για τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2017, ενέκρινε ομόφωνα στη σημερινή του συνεδρίαση το…

Πρόσληψη 36 ατόμων στον «Άγιο Σάββα» για ένα χρόνο

Εγκρίνεται με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργείων Οικονομικών και Υγείας η πρόσληψη 36 ατόμων, επικουρικού προσωπικού, διαφόρων κλάδων και…

Κάλυψη κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στο Σύνδεσμο Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης

Η Εκτελεστική Επιτροπή του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης εγκρίνει την υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για…