Ειδικό βοήθημα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας

Ειδικό βοήθημα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   Ειδικό βοήθημα δικαιούνται οι ασφαλισμένοι που εξέτισαν ποινή στερητική της…

Ειδικό Βοήθημα Λόγω Επίσχεσης Εργασίας ή Διακοπής Εργασιών

Ειδικό Βοήθημα Λόγω Επίσχεσης Εργασίας ή Διακοπής Εργασιών ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Δικαιούχοι είναι οι ασφαλισμένοι που δεν συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης σε…

Βοηθημα ανεργίας σε ελεύθερους επαγγελματίες ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ

Βοηθημα ανεργίας σε ελεύθερους επαγγελματίες ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δικαιούχοι του παρόντος βοηθήματος ανεργίας είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοτελώς…

ΟΑΕΔ: Συμπληρωματικές Παροχές Μητρότητας

Συμπληρωματικές Παροχές Μητρότητας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   Καταβάλλεται σε ασφαλισμένες του Ι.Κ.Α. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (παρέχουν εξαρτημένη εργασία). Η καταβολή του…

Επίδομα-Παροχή λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη

Επίδομα-Παροχή λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη Σκοπός του «λογαριασμού προστασίας εργαζομένων από την αφερεγγυότητα του εργοδότη» είναι η πληρωμή ανεξόφλητων, λόγω…