Αμειβόμενη πρακτική άσκηση για φοιτητές στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου (ΓΓΣ) προσφέρει κάθε χρόνο περίπου 100 θέσεις αμειβόμενης πρακτικής άσκησης σε πολίτες της ΕΕ που, έως τη…

23 θέσεις στον Οργανισμό Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Νέας Προποντίδας

Ο Οργανισμός Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Νέας Προποντίδας ανακοινώνει την πρόσληψη 23 ατόμων καλλιτεχνικού-εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου…

38 θέσεις στην Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού Δήμου Ιωαννιτών

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας & Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών ανακοινώνει την πρόσληψη 38 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου…

Εκπαιδευτικό προσωπικό στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (Αθήνα)

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Ιδρύθηκε το 1989 και αποτελεί Σωματείο αναγνωρισμένο ως Ειδικώς…