Στέλεχος Υποστήριξης Οικονομικής Διαχείρισης στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, ΝΠΙΔ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της υλοποίησης εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ…

Προσλήψεις για 36 μήνες στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής απευθύνει πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής,…

Καθαριστής στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βόρειας Ελλάδας

Η ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός…

Θέση εργασίας στη Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου προκηρύσσει θέση στελέχους Διευθυντή Λιανικής Τραπεζικής & Δικτύου. Τόπος εργασίας: Ιωάννινα. Κύριες Υπευθυνότητες – Αρμοδιότητες Η συμμετοχή στην ομάδα…