51 θέσεις στην Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού Δήμου Ιωαννιτών

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών ανακοινώνει την πρόσληψη 51 ατόμων καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας…

ΑΣΕΠ: 113 προσλήψεις σε σχολές Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού

Το ΑΣΕΠ, εξέδωσε προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών στις Σχολές Ξεναγών Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Κέρκυρας, Κρήτης…

26 προσλήψεις στον Οργανισμό Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι…