34 θέσεις στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προκηρύσσει την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, συνολικά τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων, για την κάλυψη…

Προσλήψεις στο δήμο Αθηναίων

Ο δήμος Αθηναίων ανακοίνωσε νέες προσλήψεις   για την προσωρινή κάλυψη εποχικών αναγκών του δήμου. Οι θέσεις εργασίας αφορούν σε εργάτες και εργάτριες. Οι προσλήψεις, με σύμβαση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου…

32 νοσηλευτές στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντ. Μακεδονίας

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την κατάρτιση καταλόγων για τη σύναψη συνολικά τριάντα δύο (32) συμβάσεων εργασίας…

Ελληνικό Κτηματολόγιο: 40 προσλήψεις με τριετείς συμβάσεις εργασίας

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» προκηρύσσει τη σύναψη σαράντα (40) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη πρόσκαιρων και επειγουσών αναγκών των έργων…