3 προσλήψεις στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχ/ση Πολιτισμού Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Δήμου Θέρμης Ν. Θεσσαλονίκης

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχ/ση Πολιτισμού Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Δήμου Θέρμης ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου…

5 συμβάσεις έργου στη Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας

Η Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τανάγρας ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων, με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου για χρονικό διάστημα από…

9 προσλήψεις στο Ν.Π.Δ.Δ. Κοιν. Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Φλώρινας

Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοιν. Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δ. Φλώρινας ανακοινώνει την πρόσληψη 9 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού…

19 προσλήψεις στη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων Μνημείων (Βεργίνα Ν. Ημαθίας)

Η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων Μνημείων Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη 19 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου…

16 προσλήψεις στη ΛΘ’ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων

Η ΛΘ’ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη 16 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου…

25 προσλήψεις στη Σχολή Αξιωματικών της Αστυνομικής Ακαδημίας

Η Σχολή Αξιωματικών της Αστυνομικής Ακαδημίας ανακοινώνει την πρόσληψη 25 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό…

111 προσλήψεις στην Κοινωφελή Επιχ. Πολιτισμού Αθλητισμού Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Η Κοινωφελής Επιχ. Πολιτισμού Αθλητισμού Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας ανακοινώνει την πρόσληψη 111 ατόμων για την κάλυψη των αναγκών των καλλιτεχνικών και…

19 συμβάσεις έργου στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Διδυμοτείχου Ν. Έβρου

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Διδυμοτείχου ανακοινώνει την πρόσληψη19 ατόμων, με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου για χρονικό διάστημα έως 12 μηνών, ως…

2 συμβάσεις έργου στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Μήλου Ν. Κυκλάδων

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μήλου ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων, με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου για χρονικό διάστημα έως 12…