Θέση παιδαγωγού στη Θεσσαλονικη

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.) ανακοινώνει την πρόσληψη εκπαιδευτικού – διδακτικού προσωπικού για την λειτουργία των   τμημάτων των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης…

40 προσλήψεις στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό «ΔΗΜΗΤΡΑ»

Το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας Καβάλας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη σαράντα (40)…