Υπ. Εργασίας: Ομάδα εργασίας για την αναβάθμιση και απλοποίηση του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ»

Τη συγκρότηση ομάδας εργασίας για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης αναφορικά με την αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» προβλέπει…