Πρόγραμμα υποστήριξης επιχειρηματικότητας από το Δ. Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Ξεκίνησε η παραλαβή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων που θέλουν να λάβουν μέρος στο νέο Πρόγραμμα Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας το οποίο ανακοινώθηκε…