ΕΛΤΑ: Ολες οι προσλήψεις για το εποχικό προσωπικό

Μετά από πολύ καιρό τα ΕΛΤΑ ανακοίνωσαν προσλήψεις εποχικού προσωπικού για διανομείς σε Κεντρική & Δυτική Μακεδονία,  Πειραιά & Αιγαίο,  Ήπειρο,  Πελοπόννησο & Δυτική Ελλάδα και Κρητη.

Συνολικά θα γίνουν 63 προσλήψεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τα εξής προσόντα: Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας κατηγορίας Α1ή Α2, για όσους απέκτησαν την άδεια μετά την 19-01-2013, ή κατηγορίας Α παλαιού τύπου, κυβισμού άνω των 125 cc ή ισχύος άνω των 25KW για όσου απέκτησαν την άδεια πριν την 19-01-2013, η οποία να είναι σε ισχύ. Για κάποιες θέσεις ζητείται επίσης Προϋπηρεσία στον ΕΛΤΑ σε έργο διανομής ή σε έργο εσωτερικής εκμετάλλευσης , η οποία αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση του ΕΛΤΑ, στην οποία θα αναγράφεται η διάρκεια απασχόλησης και το είδος απασχόλησης (πλήρους ή μερικής). Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει να εκτελέσουν τα καθήκοντα της θέσης που επιλέγουν και να είναι ηλικίας 18-65 ετών.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά σε φωτοαντίγραφο:

1.Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση.

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας, ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλαδή αυτών που αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).

3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών .

4. Ισχύουσα άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας ή αυτοκινήτου

5. Τα απαραίτητα για την απόδειξη της εμπειρίας δικαιολογητικά.

Θα συνεκτιμηθεί προηγούμενη εμπειρία στα ΕΛΤΑ ή σε άλλο έργο διανομής.

Αναλυτικά οι θέσεις που προκηρύσσονται:

Περιφερειακή ∆νσηΝοµόςΚατάστηµαΈδρα

∆ήµου

Άτοµα 
Πειραιά & ΑιγαίουΚυκλάδωνΚ. ΚύθνουΕ.∆.2 
Κ. ΑνάφηςΕ.∆.1 
Κ. ΜήλουΕ.∆.2 
Κ. ΣερίφουΕ.∆.2 
Κ. ΊουΕ.∆.1 
Κ. ΑµοργούΕ.∆.2 
Κ. ΣίφνουΕ.∆.2 
Κ. ΣικίνουΕ.∆.1 
ΔωδεκανήσουΚ. ΚάσοςΕ.∆.1 
Κ. ΝισύρουΕ.∆.1 
ΧίουΚ. ΟινουσσώνΕ.∆.1 
Κ.Κ. ΧίουΕ.∆.4 
ΣάµουΚ. ΦούρνωνΕ.∆.2 
ΗπείρουΙωαννίνωνΚ. ΚόνιτσαΕ.∆.1 
Θεσσαλίας – Στ.

Ελλάδας

ΜαγνησίαςΚ. ΣκιάθουΕ.∆.3 
Πελοποννήσου – ∆υτ. ΕλλάδαςΚεφαλληνίαςΚ. ΛηξουρίουΕ.∆.1
ΑργολίδαςΚ. ΚρανίδιΕ.∆.2
Λακωνίας

Αχαΐα

Κ. ΓύθειοΕ.∆.4
Κ. ΚαλαβρύτωνΕ.∆.2
ΑρκαδίαΚ. ΛεωνιδίουΕ.∆.3
ΜεσσηνίαςΚ. ΚυπαρισσίαΕ.∆.3
ΗπείρουΙωαννίνωνΚ. ΜέτσοβοΕ.∆.2
ΚέρκυραςΚ. ΛευκίµηΕ.∆.2
ΚρήτηςΗρακλείουΚ. Άνω ΒιάννουΕ.∆.1
Κ. Αγ. ΒαρβάραςΕ.∆.2
Κ. Αρχανών 1
ΛασηθίουΚ. ΣητείαςΕ.∆.3
ΡεθύµνηςΚ. ΑνωγείωνΕ.∆.2
Κ.ΣπήλιΕ.∆.1
ΧανίωνΚ. Χώρας ΣφακίωνΕ.∆.2
Αν. Μακεδονίας &

Θράκης

ΈβρουΚ. ΣαµοθράκηςΕ.∆.1
 ΣερρώνΚάτω Πορόιων 1
Κεντρική & ∆υτική ΜακεδονίαΧαλκιδικήςΚ. ΙερισσούΕ.∆.2
Κ. Αρναίας 2

Περισσότερες πληροφορίες για τις θέσεις και τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων, ανάλογα με την Περιφερειακή Δ/νση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στο www.elta.gr στην ενότητα «Συνεργαστείτε Μαζί μας».

Δείτε επίσης x

scroll to top