3.712 μόνιμες προσλήψεις σε νοσοκομεία και ΕΚΑΒ μέσα στην άνοιξη

Το 2024 θα γίνουν συνολικά 6.500 προσλήψεις στον τομέα της Υγείας για την ενίσχυση των νοσοκομείων του ΕΣΥ. Στο πλαίσιο αυτό, υπεγράφη την προηγούμενη εβδομάδα προκήρυξη για 2.145 θέσεις μόνιμου νοσηλευτικού προσωπικού στα νοσοκομεία και τους φορείς του Υπουργείου Υγείας. Ταυτόχρονα «τρέχουν» και οι προσλήψεις που είχαν προγραμματιστεί για το 2023.

Η κατανομή των 6.500 θέσεων μόνιμου υγειονομικού προσωπικού είναι: ΕΚΑΒ: 800  θέσεις, Ιατρικό προσωπικό: 1.450 θέσεις (εκ των οποίων, 270 μέλη ΔΕΠ), Νοσηλευτικό προσωπικό: 3.050 θέσεις, Λοιπό προσωπικό: 950 θέσεις και Εποπτευόμενοι φορείς: 250 θέσεις.

2.145 θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού στα νοσοκομεία

Την υπογραφή του Υπουργού Υγείας έλαβε νέα μεγάλη προκήρυξη για 2.145 μόνιμες θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού στα νοσοκομεία. Αυτή η προκήρυξη έρχεται επιπλέον των 775 θέσεων της 5Κ/2023 που είναι σε εξέλιξη  η προθεσμία αιτήσεων και των 816 θέσεων ΠΕ και ΤΕ που επεξεργάζεται το ΑΣΕΠ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο νέο διαγωνισμό θα μπορούν να κάνουν αίτηση όλοι οι υποψήφιοι ανεξάρτητα αν είναι επιτυχόντες του γραπτού πανελλήνιου διαγωνισμού. Το πιθανότερο σενάριο είναι ωστόσο να υπάρξει αυξημένη μοριοδότηση για αυτούς που υπηρετούν ήδη σε θέση νοσηλευτικού προσωπικού στο ΕΣΥ όπως ισχύει και στην περίπτωση της 5Κ/2023. Το νοσηλευτικό, διοικητικό, τεχνικό, παραϊατρικό και το λοιπό βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Ε.Κ.Α.) του Υπουργείου Υγείας, προσφέρει υπηρεσίες αντίστοιχες του γνωστικού αντικειμένου της θέσης αρμοδιότητάς του, με στόχο τη διασφάλιση παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σε όλους τους πολίτες της χώρας, σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα και τις κατευθύνσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Αναλυτικά σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, υπεγράφη απόφαση για έκδοση προκήρυξης από το ΑΣΕΠ  για την πλήρωση 2.145 θέσεων μόνιμου νοσηλευτικού προσωπικού σε Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) Εκπαίδευσης. Η κατανομή των θέσεων έγινε βάσει των υφιστάμενων αναγκών. Η προκήρυξη αναμένεται να δημοσιευθεί από το ΑΣΕΠ, στο επόμενο χρονικό διάστημα. Συμφωνα με τον υφυπουργό Μάριο Θεμιστοκλέους, οι 2.145 νέες θέσεις θα καλύψουν ελλείψεις και θα προσφέρουν νέα δυναμική στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Συνεχίζουμε με μεθοδικότητα και αποφασιστικότητα για την αναβάθμιση του ΕΣΥ, διασφαλίζοντας την άμεση πρόσβαση των πολιτών σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας σε όλη τη χώρα.

Μέσα στο Μάρτιο η προκήρυξη για 817 θέσεις

Με δεύτερη προκήρυξη που αναμένεται να σταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο μέσα στο Μάρτιο θα γίνουν άλλες 817 προσλήψεις για απόφοιτους ΠΕ και ΤΕ. Οι 817 προσλήψεις στα νοσοκομεία θα γίνουν εκτός γραπτού διαγωνισμού, με σύστημα μοριοδότησης. Οι ειδικότητες στη προκήρυξη είναι: ΠΕ Ακτινοφυσικών, ΠΕ Διαιτολογίας, ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΠΕ Οικονομικού, ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Νοσηλευτικής, ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Φαρμακοποιών, ΠΕ Φυσικών – Ακτινοφυσικών, ΠΕ Χημικών – Βιοχημικών, ΠΕ Ψυχολογίας, ΤΕ Διατροφής – Διαιτολογίας, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΤΕ Λογιστικής, ΤΕ Εργοθεραπείας, ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕ Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων, ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, ΤΕ Λογοθεραπείας, ΤΕ Μαιευτικής, ΤΕ Μηχανικών, ΤΕ Νοσηλευτικής, ΤΕ Πληροφορικής, ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας, ΤΕ Φυσικοθεραπευτών. Σημειώνεται ότι και στην εν λόγω προκήρυξη θα μοριοδοτείται η ειδική εμπειρία των υποψηφίων, καθώς στόχος του υπουργείο είναι να δοθεί προτεραιότητα σε όσους υπηρέτησαν στα νοσοκομεία την περίοδο της πανδημίας του Covid-19. Αποτελεί εξάλλου δέσμευση της κυβέρνησης, ήδη από το 2020 και το 2021, η μονιμοποίηση όσων στήριξαν το ΕΣΥ.

Για τις θέσεις ΠΕ Φαρμκακοποιών ζητούνται: Πτυχίο ή δίπλωμα Φαρμακευτικής Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Επίσης απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος Φαρμακοποιού. Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις περιλαμβάνονται η αίτηση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα τίτλου σπουδών και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. Στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για τις προσλήψεις στο Δημόσιο με σειρά προτεραιότητας, κάθε υποψήφιος εφόσον κατέχει τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα διορισμού, κατατάσσεται κατά κλάδο ή ειδικότητα σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας με βάση τα εξής κριτήρια: τίτλος σπουδών, ανεργία, εμπειρία, γνώση ξένων γλωσσών, κ.α.

Και 750 θέσεις γιατρών

Εντός των επόμενων ημερών, για την περαιτέρω ενίσχυση του δημοσίου συστήματος υγείας, θα προκηρυχθούν πάνω από 750 θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ όλων των ειδικοτήτων και βαθμών στο σύνολο της χώρας. Το Υπουργείο Υγείας έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες συγκέντρωσης των αιτημάτων και αναμένεται η δημοσιοποίηση της πρόσκλησης. Σύμφωνα με πληροφορίες ο διαγωνισμός θα αφορά όλες τις ιατρικές ειδικότητες με περισσότερες εκείνη του παθολόγου και του αναισθησιολόγου. Συνολικά για το 2024 έχουν εγκριθεί να γίνουν 1.450 μόνιμες θέσεις γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων. Στόχος είναι οι προκηρύξεις να προχωρήσουν με ταχείς ρυθμούς αλλά και με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες του ΕΣΥ.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή υποψηφιότητας για την πλήρωση θέσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. είναι τα εξής: 1. Αίτηση-δήλωση η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr. 2. Πτυχίο. 3. Απόφαση άδειας άσκησης ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος. Για την κατάληψη θέσης οδοντιάτρου ΕΣΥ απαιτείται: α) για το βαθμό Επιμελητή Β`, η άσκηση του επαγγέλματος για πέντε (5) χρόνια, β) για το βαθμό Επιμελητή Α`, η άσκηση του επαγγέλματος για εννέα (9) χρόνια και γ) για το βαθμό Διευθυντή, η άσκηση του επαγγέλματος για δώδεκα (12) χρόνια. 4. Απόφασης χορήγησης τίτλου ειδικότητας. Για την κατάληψη θέσης Ιατρού ΕΣΥ απαιτείται: α) για το βαθμό Επιμελητή Β`, η κατοχή του τίτλου ειδικότητας, β) για το βαθμό Επιμελητή Α`, η άσκηση ειδικότητας για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια και γ) για το βαθμό Διευθυντή, η άσκηση ειδικότητας για τέσσερα (4) τουλάχιστον χρόνια. 5. Πρόσφατη βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου στην οποία να βεβαιώνεται ο συνολικός χρόνος άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, η ασκούμενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησής της και για τους οδοντιάτρους αντίστοιχη βεβαίωση του Οδοντιατρικού Συλλόγου. 6. Πιστοποιητικό γέννησης ή του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Όταν πρόκειται για πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται και επίσημη μετάφραση των δικαιολογητικών αυτών. 7. Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή βεβαίωση νόμιμης απαλλαγής, όπου είναι απαραίτητες και έχει εκδοθεί από το τμήμα ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Υγείας.

Έως σήμερα οι αιτήσεις για 775 θέσεις ΔΕ και ΥΕ

Ολοκληρώνονται σήμερα οι αιτήσεις για την προκήρυξη 5Κ/2023 με την οποία θα γίνουν 775 μόνιμες προσλήψεις στα νοσοκομεία όλης της χώρας. Οι μόνιμες προσλήψεις αφορούν υποψηφίους 32 διαφορετικών ειδικοτήτων αποκλειστικά ΔΕ(Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση) και ΥΕ(Υποχρεωτική Εκπαίδευση), ενώ η κατανομή των θέσεων περιλαμβάνει 63 περιοχές.  Οι ειδικότητες της προκήρυξης είναι:  Α΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), εξακόσιες ενενήντα έξι (696) θέσεις. Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών εργαστηρίων, ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών, ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου, ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΔΕ Κλιβανιστών Απολυμαντών Αποστειρωτών, ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Πληροφορικής, ΔΕ Πληροφορικής ΕΙΔ. ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, ΔΕ Προσωπικού Εστίασης ΕΙΔ. ΔΕ Μαγείρων, ΔΕ Τεχνικού ΕΙΔ. ΔΕ Δομικών Έργων, ΔΕ Τεχνικού ΕΙΔ. ΔΕ Ηλεκτρολόγων, ΔΕ Τεχνικού ΕΙΔ. ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών, ΔΕ Τεχνικού ΕΙΔ. ΔΕ Θερμαστών, ΔΕ Τεχνικού ΕΙΔ. ΔΕ Μηχανολόγων(ΙΔΟΧ), ΔΕ Τεχνικού ΕΙΔ. ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Συντηρητών Μηχανών Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ), ΔΕ Τεχνικού ΕΙΔ. ΔΕ Ξυλουργών, ΔΕ Τεχνικού ΕΙΔ. ΔΕ Τεχνικών Ιατρικών Αερίων, ΔΕ Τεχνικού ΕΙΔ. ΔΕ Τεχνιτών Αλουμινίου, ΔΕ Τεχνικού ΕΙΔ. ΔΕ Υδραυλικών, ΔΕ Τεχνικού ΕΙΔ. ΔΕ Ψυκτικών, ΔΕ Τεχνικού Ιατρικών Οργάνων, ΔΕ Τηλεφωνητών, ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών Ακτινολογικών Εργαστηρίων.  Β΄ Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), εβδομήντα εννιά (79) θέσεις. Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού ΕΙΔ. ΥΕ Βοηθών Θαλάμου, ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού ΕΙΔ. ΥΕ Μεταφορέων Ασθενών, ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού ΕΙΔ. ΥΕ Τραυματιοφόρεων, ΥΕ Επιμελητών Κλητήρων, ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, ΥΕ Προσωπικού Εστίασης ΕΙΔ. ΥΕ Τραπεζοκόμων, ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων ΕΙΔ. ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Μονάδων Υγείας.

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close