Ανακοινώθηκαν προσλήψεις στην Τράπεζα της Ελλάδος – Δειτε την προκήρυξη

Η Τράπεζα της Ελλάδος προκηρύσσει την πλήρωση, κατόπιν επιλογής, είκοσι πέντε (25) θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού σε διάφορους τομείς, ως εξής:

  1. Εξειδικευμένο προσωπικό στο θεσμικό πλαίσιο της επαγγελματικής και ιδιωτικής ασφάλισης (Legal Expert on Insurance and Occupational Pensions)
  2. Αναλογιστής (Actuarial Officer)
  3. Εξειδικευμένο προσωπικό στον Έλεγχο στον ασφαλιστικό κλάδο (Insurance Inspections Officer)
  4. Εξειδικευμένο προσωπικό στη διαχείριση ασφαλιστικών κινδύνων (Insurance Risk Management Officer)
  5. Εξειδικευμένο προσωπικό στις επενδύσεις (Insurance Investment Officer)
  6. Εξειδικευμένο προσωπικό στο θεσμικό πλαίσιο ή/και την κανονιστική συμμόρφωση (Insurance Compliance Officer)
  7. Εξειδικευμένο προσωπικό στο Θεσμικό Πλαίσιο (Expert on Regulatory Framework)
  8. Εξειδικευμένο προσωπικό στην αξιολόγηση και τον έλεγχο κινδύνων πληροφοριακών συστημάτων (ΙCΤ Risk and Security Supervision & Auditing Officer).

Η Τράπεζα επικουρείται κατά τη διαδικασία υποβολής και διαχείρισης των αιτήσεων από τη Συμβουλευτική Εταιρεία σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού «Stanton Chase», μέσω της δημοσίευσης σχετικών αγγελιών εργασίας από την Εταιρεία στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://apply.smartcv.co/stanton-chase-athens/ Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιείται αποκλειστικά στον σύνδεσμο: https://apply.smartcv.co/stanton-chase-athens/ από την Πέμπτη 11 Απριλίου 2024 έως και την Τρίτη 30 Απριλίου 2024.

Όσοι επιλεγούν για πρόσληψη από την Τράπεζα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:

1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

2. Πρόσφατο (εκδόσεως μέχρι προ τριών (3) μηνών) Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής του τόπου κατοικίας τους ότι δεν διώκονται ως φυγόποινοι και φυγόδικοι.

3. Πρόσφατο (εκδόσεως μέχρι προ τριών (3) μηνών) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου της περιφέρειας του τόπου γέννησής τους.

4. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α΄(για τους Έλληνες άνδρες) και για τους μη έχοντες την ελληνική ιθαγένεια αντίστοιχο πιστοποιητικό κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πιστοποιητικό ότι δεν υπέχουν υποχρέωση στράτευσης ή ότι έχουν νόμιμα απαλλαγεί.

5. Υπεύθυνη δήλωση ότι επιτρέπουν στην Τράπεζα να προβεί σε έρευνα των προσωπικών τους στοιχείων εντός του νόμιμου πλαισίου προστασίας των προσωπικών δεδομένων, αποκλειστικά για τον εν λόγω σκοπό επεξεργασίας και υπό απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΔΩ

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close