Υπολογίστε τα μόρια σας στις προσλήψεις εποχικού προσωπικού

Υπολογίστε τα μόρια για προσλήψεις εποχικού προσωπικού

Οι προσλήψεις εποχικού προσωπικού δεν σταματούν πότε. Το ΑΣΕΠ εγκρίνει θέσεις για εποχικό προσωπικό όλο το χρόνο προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των μουσείων, των δήμων, των παιδικών σταθμών, των ΔΕΚΟ, των ΝΠΔΔ και πολλών ακόμα φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου τομέα. Πώς γίνεται όμως η μοριοδότηση των κριτηρίων;

Αρχικά να πούμε ότι η σειρά κατάταξης των κριτηρίων είναι η εξής:

1) Χρόνος ανεργίας
2) Πολυτεκνία
4) Ανήλικα τέκνα
5) Γονέας ή τέκνο Μονογονεϊκής οικογένειας
6) Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών
8) Εμπειρία

Αναλυτικά κάθε υποψήφιος μπορεί να ανατρέξει στον παρακάτω πίνακα που ετοίμασε το e-dimosio.gr και να υπολογίσει τα μόρια του για την αντίστοιχη κατηγορία εκπαίδευσης. Ο τελικός αριθμός μορίων προκύπτει από το άθροισμα των μορίων που συγκεντρώνει ο υποψήφιος σε όλες της κατηγορίες.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες
ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)
μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 και άνω
μονάδες 0 0 0 200 275 350 425 500 575 650 725 800
2. ή 3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η’ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)
αριθμός τέκνων 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12
μονάδες 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
*αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία (3) τέκνα
4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο)
αριθμός τέκνων 1 2 3
μονάδες 30 60 110
5. ή 6. ΓΟΝΕΑΣ Η’ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)
αριθμός τέκνων 1 2 3 4 5
μονάδες 50 100 150 200 250
7. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ (για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου
με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40, ενώ για ΔΕ με το 20)
κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
κατηγορία ΔΕ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
μονάδες 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400
8. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)
μήνες εμπειρίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 60 και άνω
μονάδες 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 420

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Εντυπα ΑΣΕΠ

 

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close