Υπολογίστε τα μόρια σας στις προσλήψεις εποχικού προσωπικού

Υπολογίστε τα μόρια για προσλήψεις εποχικού προσωπικού

Οι προσλήψεις εποχικού προσωπικού δεν σταματούν πότε. Το ΑΣΕΠ εγκρίνει θέσεις για εποχικό προσωπικό όλο το χρόνο προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των μουσείων, των δήμων, των παιδικών σταθμών, των ΔΕΚΟ, των ΝΠΔΔ και πολλών ακόμα φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου τομέα. Πώς γίνεται όμως η μοριοδότηση των κριτηρίων;

Αρχικά να πούμε ότι η σειρά κατάταξης των κριτηρίων είναι η εξής:

1) Χρόνος ανεργίας
2) Πολυτεκνία
4) Ανήλικα τέκνα
5) Γονέας ή τέκνο Μονογονεϊκής οικογένειας
6) Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών
8) Εμπειρία

Αναλυτικά κάθε υποψήφιος μπορεί να ανατρέξει στον παρακάτω πίνακα που ετοίμασε το e-dimosio.gr και να υπολογίσει τα μόρια του για την αντίστοιχη κατηγορία εκπαίδευσης. Ο τελικός αριθμός μορίων προκύπτει από το άθροισμα των μορίων που συγκεντρώνει ο υποψήφιος σε όλες της κατηγορίες.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες
ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)
μήνες123456789101112 και άνω
μονάδες000200275350425500575650725800
2. ή 3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η’ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)
αριθμός τέκνων3*456789101112
μονάδες150200250300350400450500550600
*αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία (3) τέκνα
4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο)
αριθμός τέκνων123
μονάδες3060110
5. ή 6. ΓΟΝΕΑΣ Η’ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)
αριθμός τέκνων12345
μονάδες50100150200250
7. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ (για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου
με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40, ενώ για ΔΕ με το 20)
κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ55,566,577,588,599,510
κατηγορία ΔΕ1011121314151617181920
μονάδες200220240260280300320340360380400
8. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)
μήνες εμπειρίας12345678910111260 και άνω
μονάδες71421283542495663707784420

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Εντυπα ΑΣΕΠ

 

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close