Προσλήψεις 47 ατόμων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις περιφέρειες Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης», που συγχρηματοδοτείταιαπό το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ. και από Εθνικούς πόρους, με επιστημονικά υπεύθυνη την κα. Ευαγγελία Τρέσσου, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης προτίθεται να αναθέσει σε σαράντα επτά (47) άτομα για συνολικό διάστημα έως τις 31/08/2018 (ημερομηνία λήξης του εν λόγω έργου) με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό448.079,93 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής με αντίστοιχη αναπροσαρμογή του ποσού, με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:

 • Δέκα (10) άτομα για ενισχυτικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις σε παιδιά Ρομά όλων των τάξεων για την κάλυψη γνωστικών/γλωσσικών κενών και την ενίσχυση της φοίτησης και της πρόδου τους σε κάθε τάξη στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Τρία (3) άτομα για οργάνωση μαθημάτων που απευθύνονται σε νέους/έφηβους και ενήλικες Ρομά με σκοπό το γραμματισμό και την ολοκλήρωση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και συνέχιση των σπουδών τους σε σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Οχτώ (8) άτομα για παρεμβάσεις ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στην κοινότητα και στα σχολεία στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Τρία (3) άτομα για παρεμβάσεις ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στην κοινότητα και στα σχολεία στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.
 • Τρία (3) άτομα για παρεμβάσεις ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στην κοινότητα και στα σχολεία στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Ένα (1) άτομο για παρεμβάσεις ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στην κοινότητα και στα σχολεία στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.
 • Ένα (1) άτομο εμψυχωτής καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων με αντικείμενο έργου τον συντονισμό των εμψυχωτών για τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες (στη θεματική του θεάτρου και της μουσικής)και το σχεδιασμό και την παρακολούθηση των ενδοσχολικών και εξωσχολικών παρεμβάσεων στη μουσική και το θέατρο σε 20 συνεργαζόμενα σχολεία στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Ένα (1) άτομο εμψυχωτής καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων (στη θεματική της μουσικής) για ενδοσχολικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση του μαθησιακού περιβάλλοντος, μέσα από διαφοροποιημένες παιδαγωγικές προσεγγίσεις με δίαυλο τη μουσική σε 20 συνεργαζόμενα σχολεία στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Ένα (1) άτομο εμψυχωτής καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων (στη θεματική της μουσικής) γιαενδοσχολικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση του μαθησιακού περιβάλλοντος, μέσα από  διαφοροποιημένες παιδαγωγικές προσεγγίσεις με δίαυλο τη μουσική σε 19 συνεργαζόμενα σχολεία στην Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.
 • Ένα (1) άτομο εμψυχωτής καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων (στη θεματική του θεάτρου) για ενδοσχολικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση του μαθησιακού περιβάλλοντος, μέσα από διαφοροποιημένες παιδαγωγικές προσεγγίσεις με δίαυλο τη μουσική σε 20 συνεργαζόμενα σχολεία στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Ένα (1) άτομο εμψυχωτής καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων (στη θεματική των εικαστικών) για ενδοσχολικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση του μαθησιακού περιβάλλοντος, μέσα από διαφοροποιημένες παιδαγωγικές προσεγγίσεις με δίαυλο τη μουσική σε 20 συνεργαζόμενα σχολεία στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Εννέα (9) άτομα διαμεσολαβητές (υπηρεσίες διαμεσολάβησης με την κοινότητα Ρομά) για την αφύπνιση και έγκαιρη προσέλευση των παιδιών στο σχολείο, ενημέρωση σχολείων σχετικά με θέματα κοινότητας, ενημέρωση οικογενειών και κοινότητας σχετικά με σχολικά και εκπαιδευτικά θέματα (Τόπος Απασχόλησης Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας και Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης).
 • Ένα (1) άτομο γραμματέας για διοικητικές ενέργειες (διαχείριση των πρωτόκολλων αλληλογραφίας, ενημερώσεις του προσωπικού για τις μηνιαίες εποπτείες, ενημερώσεις της επιστημονικές ομάδας του υποέργου και τη διαχείριση της έκδοσης φωτοαντιγράφων, παραλαβή παραστατικών για την αμοιβή των εργαζομένων, κατάθεση των παραστατικών στον ΕΛΚΕ, καταθέσεις πρακτικών κατάθεσης και επιλογής για τη σύναψη συμβάσεων έργου, επαναπροκηρύξεις άγονων θέσεων και προσκόμιση εγγράφων στην ΕΥΔ). Τόπος Απασχόλησης Θεσσαλονίκη.

Η υποβολή των προτάσεων (είτε με φυσική παρουσία είτε ταχυδρομικά) και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στη διεύθυνση: 3η Σεπτεμβρίου, Πύργος Παιδαγωγικής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΑΠΘ, 2Ος Όροφος, τκ 56124, Θεσσαλονίκη, τις ώρες 09:00 έως 12:00 έως τις 24/11/2016 και ώρα 12:00 και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος του Επιστημονικώς Υπεύθυνου του έργου.

Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310- 991239 /1244.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close