3 θέσεις εργασίας στο ΔΕΔΔΗΕ Αττικής

Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών ανανκών και συγκεκριμένα τους εξής:

  • 1 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (ΨΥΚΤΙΚΟΣ)
  • 1 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (ΑΛΟΥΜΙΝΑΣ)
  • 1 ΔΕ Οδηγός με δίπλωνα Γ (C) κατηγορίας (Χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΔΪΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ/ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 10, Αθήνα, Τ.Κ. 117 43, απευθύνοντας την στον Τομέα Υποστήριξης (τηλ. Επικοινωνίας: κα Στούμπα 210-9090367 ή κη Μιχαλοπούλου Ευαγγελία 210-9090379).

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2017
Παράρτημα
Έντυπο Αίτησης

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 20/05/2017 έως και 29/05/2017

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close