22 θέσεις στο Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Οριζόντιες Λειτουργικές Δαπάνες Ιδρύματος για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 – ΠΜΣ Επανίδρυσης» προτίθεται να συνεργαστεί με σύμβαση ανάθεσης έργου με είκοσι δύο (22) φυσικά πρόσωπα, με χρονική διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/08/2020 και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Οι έντυποι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν υποβληθεί είτε αυτοπροσώπως (πληντου διαστήματος από 07/08/2019 έως 18/08/2019) είτε με συστημένη επιστολή (θα ληφθεί υπόψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου) μέχρι και την Παρασκευή 30/08/2019 και ώρα 17.00 μ.μ. στην παρακάτω διεύθυνση:

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 122, 185 32 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

6ος όροφος, πρωτόκολλο

Για περισσότερες πληροφορίες, οι υποψήφιοι θα πρέπει να απευθύνονται στην κα Γορανίτου Θωμαΐδα στο τηλ. 210 4142642 και στο email pansiot@unipi.gr κατά τις ώρες 10:00-15:00.

Η συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου. Η συμμετοχή του στη διαδικασία συνεπάγεται πλήρη αποδοχή της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκ μέρους του υποψηφίου. Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους. Υποβληθείσα υποψηφιότητα η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης, δεν βαθμολογείται περαιτέρω και απορρίπτεται.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close