40 προσλήψεις στο Δήμο Αιγάλεω

Ο Δήμος Αιγάλεω ανακοινώνει την πρόσληψη 40 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Θα προσληφθούν: 30 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 30, 4 ΔΕ Ηλεκτρολόγων, 3 ΔΕ Οδηγών [με άδεια Γ'(Ο) κατηγορίας και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου] και 3 ΔΕ Οδηγών [με άδεια Γ'(Ο) & Δ’ (D) κατηγορίας και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου].

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ιερά Οδός 364 & Κάλβου, Αιγάλεω, Τ.Κ. 12243, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, (τηλ. επικοινωνίας: 2132044906, 2132044930).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close