211 προσλήψεις στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης (εργοστάσιο Πλατύ Ημαθίας)

Το Εργοστάσιο Πλατέος της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά (211) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του εργοστασίου Πλατέος της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. που εδρεύει στο Πλατύ Ημαθίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (Δείτε πινακα παρακάτω)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. Εργοστάσιο Πλατέος Ημαθίας, 44οχλμ.Θεσ/νίκης-Βεροίας, Τ.Κ. 590 32, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού (Κ. Κανσίζογλου), τηλ. Επικοινωνίας: 2333068200, 2333068210. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 29 Αυγούστου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ

Τομέας οπου θα γίνουν οι προσλήψειςΕιδικοτηταΘεσεις
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ ΓΙΑ ΚΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΠΕΓΕΩΠΟΝΩΝ2
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ ΓΙΑ ΚΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΠΕΓΕΩΠΟΝΩΝ -ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ3
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ ΓΙΑ ΚΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΤΕΑΝΑΛΥΤΩΝ ΧΗΜΕΙΟΥ ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΔΕ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΧΗΜΕΙΟΥ)15
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ ΓΙΑ ΚΣ ΛΑΡΙΣΑΣΤΕΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΩΝ4
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ ΓΙΑ ΚΣ ΛΑΡΙΣΑΣΤΕΛΟΓΙΣΤΩΝ3
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ ΓΙΑ ΚΣ ΛΑΡΙΣΑΣΤΕΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ1
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ ΓΙΑ ΚΣ ΛΑΡΙΣΑΣΤΕΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ1
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ ΓΙΑ ΚΣ ΛΑΡΙΣΑΣΤΕΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΩΝ1
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ ΓΙΑ ΚΣ ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣΤΕΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ)3
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ ΓΙΑ ΚΣ ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣΔΕΕΦΑΡΜΟΣΤΩΝ2
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ ΓΙΑ ΚΣ ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣΔΕΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ3
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ ΓΙΑ ΚΣ Ξ ΝΕΡΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣΔΕΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ3
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ ΓΙΑ ΚΣ Ξ ΝΕΡΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣΔΕΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ2
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ ΓΙΑ ΚΣ Ξ ΝΕΡΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣΔΕΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ12
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ ΓΙΑ ΚΣ Ξ. ΝΕΡΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣΔΕΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ2
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ ΓΙΑ ΚΣ Ξ. ΝΕΡΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣΔΕΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ2
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣΔΕΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ1
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣΔΕΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ4
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣΔΕΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ2
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣΔΕΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ2
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣΔΕΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΠΡΟΩΘΗΤΩΝ ΓΑΙΩΝ ΦΟΡΤΩΤΕΣ)5
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣΔΕΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΠΡΟΩΘΗΤΩΝ ΓΑΙΩΝ ΦΟΡΤΩΤΕΣ)2
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣΥΕΒΟΗΘΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ55
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣΥΕΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ46
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣΥΕΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ5
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣΥΕΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ3
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣΥΕΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ3
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣΥΕΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ11
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣΥΕΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧ.ΑΓΡΟΤ.ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ8
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣΥΕΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟΥ ΖΑΧΑΡΗΣ2
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣΠΕΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Ή ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. Ή ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ Ή ΚΟΙΝ.ΔΙΟΙΚ. Ή ΚΟΙΝ. ΠΟΛ.1
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ ΓΙΑ ΚΣ ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣΠΕΠΤΥΧ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘ. Ή ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. Ή ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΣΤΗΜ.1
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣΥΕΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜ.ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘ.ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΟΧΟΥ)1

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Δείτε επίσης x

120 προσλήψεις στο Δήμο Θέρμης

120 προσλήψεις στο Δήμο Θέρμης

H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη ωρομίσθιου καλλιτεχνικού – διδακτικού…
scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close