44 θέσεις εργασίας στις Μονάδες της Διεύθυνσης Πωλήσεων της ΔΕΗ

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού σαράντα τεσσάρων (44) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Πωλήσεων (ΔΠΩΛ) στη Διοικητική Περιφέρεια Μακεδονίας Θράκης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης, αριθμό ατόμων:

  • 28 ΔΕ  Υπάλληλοι Γραφείου (Θεσσαλονικη)
  • 2 ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Ξάνθη)
  • 1 ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Καβάλα)
  • 3 ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Κομοτηνή)
  • 3 ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Αλεξανδρούπολη)
  • 1 ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (κιλκίς)
  • 1 ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Κοζάνη)
  • 1 ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Πέλλα)
  • 3 ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Χαλκιδική)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ, Κλάδος Πωλήσεων Μακεδονίας Θράκης, Αδριανουπόλεως 24, Τ.Κ 55 133 – Θεσσαλονίκη υπόψη κου Πετρόπουλου Αντώνιου (τηλέφωνα επικοινωνίας : 2310-482277 & 2310-454054 ).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υποβάλλονται ταχυδρομικώς, πρέπει να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή σε απλό φάκελο μεγέθους Α4 και όχι σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST, που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ.
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2016 για την Δ/νση Πωλήσεων, Διοικητική Περιφέρεια Μακεδονίας Θράκης

Έντυπο Αίτησης

Παράρτημα

Παράρτημα Η/Υ

Υποβολή Αιτήσεων από 29.02.2016 έως και 09.03.2016

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close