38 θέσεις εργασίας στις Μονάδες της Διεύθυνσης Πωλήσεων της ΔΕΗ

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριάντα οκτώ (38) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Πωλήσεων (ΔΠΩΛ) ανά την επικράτεια και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης, αριθμό ατόμων:

 • 7 ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Αχαϊα)
 • 1 ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Ζάκυνθος)
 • 2 ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Κεφαλονιά)
 • 1 ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Αργολίδα)
 • 3 ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου(Ιωάννινα)
 • 2 ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Κέρκυρα)
 • 3 ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Λάρισα)
 • 2 ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Μαγνησία)
 • 2 ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Φθιώτιδα)
 • 1 ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου(Λασιθι)
 • 1 ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Ηράκλειο)
 • 2 ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Ρέθυμνο)
 • 2 ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Χίος)
 • 2 ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου(Σάμος)
 • 2 ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου(Λέσβος)
 • 1 ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Ρόδος)
 • 2 ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Κως)
 • 1 ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Σύρος)
 • 1 ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Πάρος)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, σε ένα από τα κάτωθι γραφεία της ΔΕΗ Α.Ε. :

1. Για τις θέσεις με κωδικό 500 : ΔΕΗ ΠΑΤΡΑΣ Οδός : Ακτή Δυμαίων 15, T.K. 262 22 – Πάτρα και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Πάτρας ( αρμόδιος: κα Λούντζη Αρετή τηλ. 2610 – 366465).

2. Για τη θέση με κωδικό 501: ΔΕΗ ΑΙΓΙΟΥ Οδός : Κορίνθου 113, Τ.Κ. 251 00 – Αίγιο και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Αιγίου (αρμόδιος : κος Δρουγούτης Ανδρέας τηλ. 26910 – 23755).

3. Για τη θέση με κωδικό 502 : ΔΕΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Οδός : Αρχ. Κατράμη & Νταγιαπιέρα, T.K. 291 00 – Ζάκυνθος και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Ζακύνθου (αρμόδιος: κα Καμβάση Άννα τηλ. 26950 – 45222).

4. Για τις θέσεις με κωδικό 503 : ΔΕΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Οδός : Αντώνη Τρίτση 70, T.K. 281 00 – Αργοστόλι και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Κεφαλληνίας (αρμόδιος: κα Μαρούλη Ιωάννα τηλ. 26710 – 22620).

5. Για τη θέση με κωδικό 504 : ΔΕΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Οδός : Αλεξ. Σούτσου 2Γ, Τ.Κ. 221 00 – Τρίπολη και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Τρίπολης (αρμόδιος : κα Λιάπη Γεωργία τηλ. 2710 – 243044 και 2710- 235703 ).

6. Για τις θέσεις με κωδικό 505 : ΔΕΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Οδός : Χρ. Κατσάρη 4, T.K. 452 21 Ιωάννινα και ειδικότερα  υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Ιωαννίνων (αρμόδιος: κος Πανταζής Δημήτριος τηλ. 26510 – 38531).

7. Για τις θέσεις με κωδικό 506 : ΔΕΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Οδός : 9η Πάροδος Ιωάννου Θεοτόκη και 2ης Παρόδου Ελ. Βενιζέλου Μανδούκι Κέρκυρας, T.K. 49 100 και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Κέρκυρας, (αρμόδιος: κα Κοντού Ουρανία τηλ. 26610 – 39791).

8. Για τις θέσεις με κωδικό 507,508 και 509 : ΔΕΗ Κλάδος Πωλήσεων Κεντρικής Ελλάδας Οδός : Πατρόκλου 27 (2ος όροφος) Λαμία Τ.K: 35 132 και ειδικότερα στην Υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κλάδος Πωλήσεων Κεντρικής Ελλάδας (αρμόδιος: κα Μπαλαθούνη Χριστίνα τηλ. 22310 – 25014 & 22310 – 25969).

9. Για τη θέση με κωδικό 510 : ΔΕΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Οδός : Λατούς 5, Τ.Κ: 72 100 – Αγ. Νικόλαος και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/ Κατάστημα Πωλήσεων Αγ. Νικολάου (αρμόδιος: κα Νικηφοράκη Αικατερίνη τηλ. 28410 – 22377).

10. Για τη θέση με κωδικό 511 : ΔΕΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Οδός : Τσαλικάκι, Τ. Κ 71 414 – Ηράκλειο και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/ Κατάστημα Πωλήσεων Ηρακλείου (αρμόδιος: κα Κουρλετάκη Ευαγγελία τηλ. 2810 – 314700).

11. Για τις θέσεις με κωδικό 512 : ΔΕΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Οδός : Κ. Παπαδάκη 17, Τ.Κ. 74 100 – Ρέθυμνο και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Ρεθύμνου (αρμόδιος : κος Αστρινάκης Γεώργιος τηλ. 28310 – 27967).

12. Για τις θέσεις με κωδικό 513 : ΔΕΗ ΧΙΟΥ Οδός : Ε. Βενιζέλου 43, Τ.Κ 82 100 – Χίος και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Χίου (αρμόδιος: κα Κωστάζου Δέσποινα τηλ 22710 – 44362).

13. Για τις θέσεις με κωδικό 514 : ΔΕΗ ΣΑΜΟΥ Οδός : Κανάρη 30, Τ.Κ 83 100 – Σάμος και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Σάμου (αρμόδιος: κος Τσάμπος Ευάγγελος τηλ 22730 – 25220).

14. Για τις θέσεις με κωδικό 515 : ΔΕΗ ΛΕΣΒΟΥ Οδός : Οδυσσέα Ελύτη 5, Τ.Κ 81 100 – Μυτιλήνη και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Λέσβου (αρμόδιος : κα Βερυβάκη Ελευθερία τηλ. 22510 – 21298).

15. Για τη θέση με κωδικό 516 : ΔΕΗ ΡΟΔΟΥ Οδός : Πλατεία Σύμης10, Τ.Κ 85 100 – Ρόδος και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Ρόδου (αρμόδιος : κος Πεζουβάνης Χρυσόστομος τηλ. 22410 – 24066).

16. Για τις θέσεις με κωδικό 517 : ΔΕΗ ΚΩ Οδός : Γεωργίου Αβέρωφ 1, Τ.Κ 85 300 – Κως και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/ Κατάστημα Πωλήσεων Κω ( αρμόδιος : κα Τηλιακού Βακίνα τηλ. 22420 – 22710).

17. Για τις θέσεις με κωδικό 518 και 519 : ΔΕΗ ΣΥΡΟΥ Οδός : Χ. Ευαγγελίδου 2 & Εμ. Ρο’ί’δη, Τ.Κ 84 100 – Ερμούπολη και ειδικότερα στην υπηρεσία: ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Σύρου (αρμόδιος : κα Γκύρη Αθανασία τηλ. 22810 – 85264 & 22810 – 79405).

Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2016 για την Δ/νση Πωλήσεων ανά την Επικράτεια

Έντυπο Αίτησης

Παράρτημα

Παράρτημα Η/Υ

Υποβολή Αιτήσεων από 29.02.2016 έως και 09.03.2016

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close