ΠΡΟΣΟΧΗ! Η αγγελία αυτή είναι παλαιότερη των δύο μηνών και ενδέχεται να μην ισχύει.

Υπάλληλοι και στελέχη σε Ιδρυματα και Μη Κυβερνητικες Οργανωσεις

job.jpg

Σώμα Ελλήνων Προσκόπων

Το Ίδρυμα ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ, στο πλαίσιο υλοποίησης του επιδοτούμενου προγράμματος Erasmus+KA3 με τίτλο “Time to be Welcome”, ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου για συνεργάτη εκπαιδευτικό ελληνικής γλώσσας, με έδρα την Αθήνα, με σκοπό την εκμάθηση σε νέους εθελοντές από το εξωτερικό βασικών στοιχείων επικοινωνίας στην ελληνική γλώσσα. Η αίτηση ενδιαφέροντος, συνοδευόμενη από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2018 στη Γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου Σ.Ε.Π. (Πτολεμαίων 1 – 2ος όροφος, 116 35 Αθηνα) ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση svasileiadi@sep.org.gr, υπόψιν κας Σωτηρίας Βασιλειάδη. Η επιλογή θα γίνει βάσει προσόντων και μετά από προσωπική συνέντευξη των ενδιαφερομένων, χωρίς να δεσμεύεται το Σ.Ε.Π. ότι θα προβεί υποχρεωτικά σε σύναψη συμβάσεως ενός εκ των υποψηφίων. Το άτομο που θα επιλεγεί, θα πρέπει να είναι διαθέσιμο την 1η Μαρτίου 2018 και θα υπογράψει σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου.

PRAKSIS

Η PRAKSIS, αναζητά 2 συνεργάτες στη Θεσσαλονίκη για την κάλυψη μίας (1) θέσης Διερμηνέας και μίας (1) θέση Φροντιστή αντίστοιχα, σε Δομή Φιλοξενίας. Για τη θεση του Διερμηνεα ζητούνται αριστη γνώση Ελληνικής γλώσσας, αριστη γνώση Ουρντού γνώση Η/Υ, επιθυμητή γνώση Παστού ή Νταρί ή Bengali, επιθυμητή γνώση Αγγλικών ή Γαλλικών, επιθυμητή η εμπειρία σε συναφές αντικείμενο, επιθυμητή η εμπειρία σε ΜΚΟ ή Διεθνείς Οργανώσεις, επιθυμητή η αποδεδειγμένη εθελοντική προσφορά σε φορείς δημόσιους, ιδιωτικούς ή και ΜΚΟ. Ο Φροντιστής θα πρέπει να διαθετει απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμος τίτλος σπουδών, τουλάχιστον 5 χρόνια εργασιακή εμπειρία, επιθυμητή η εμπειρία σε συναφές αντικείμενο, επιθυμητή η εμπειρία σε ΜΚΟ ή Διεθνείς Οργανώσεις, επιθυμητή η αποδεδειγμένη εθελοντική προσφορά σε φορείς δημόσιους, ιδιωτικούς ή και ΜΚΟ, επιθυμητή γνώση Αγγλικών και επιθυμητή γνώση Η/Υ. Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων έως τις 20/02/2018 προς: e.maniatakou@praksis.grσημειώνοντας τον κωδικό: Διερμηνεας/ Θεσσαλονικη ή Φροντιστης/Θεσσαλονικη αντίστοιχα.

Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο

Το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο (MedINA) προκηρύσσει μια θέση Υπευθύνου Επικοινωνίας για μερική απασχόληση με πιθανότητα μετατροπής σε πλήρη απασχόληση. Στα απαιτούμενα προσόντα περιλαμβάνεται το  πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό περιβαλλοντικών επιστημών ή/και επικοινωνίας ή/και κοινωνικών επιστημών, τουλάχιστον διετής προϋπηρεσία σε δράσεις επικοινωνίας, κατά προτίμηση στον χώρο των ΜΚΟ ή/και σε θέματα φύσης ή/και πολιτισμού, αριστη ικανότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας στα ελληνικά και τα αγγλικά και δεξιότητες δημοσίου λόγου, εμπειρία στην παραγωγή περιεχομένου για επικοινωνιακό υλικό σε έντυπα και διαδικτυακά μέσα, εμπειρία στην διαχείριση διαδικτυακών εργαλείων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης, εμπειρία στον σχεδιασμό επικοινωνιακής στρατηγικής και εκστρατειών, πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και προγραμμάτων MS Office (Word, Excel, Outlook), δίπλωμα οδήγησης και αριστη ικανότητα ομαδικής συνεργασίας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν Βιογραφικό Σημείωμα και συνοδευτική επιστολή στο info@med-ina.org με θέμα «Υπεύθυνος Επικοινωνίας». Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 16/02/2018 Περισσότερες πληροφορίες για την οργάνωση μπορείτε να βρείτε στο http://med-ina.org/

Γιατροί του Κόσμου

Το μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου θα προβει στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, του ακόλουθου προσωπικού:  2 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός (εργασία σε πρωινές και απογευματινές βάρδιες 7 ημέρες την εβδομάδα), 1 ΠΕ Ψυχολόγος (εργασία σε πρωινές και απογευματινές βάρδιες 5 ημέρες την εβδομάδα), 1 ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτής (εργασία σε πρωινές και απογευματινές βάρδιες 7 ημέρες την εβδομάδα) και 1 ΔΕ Φύλακας (εργασία σε βραδινές βάρδιες 5 ημέρες την εβδομάδα).  Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος λήγει τη Τρίτη 20η Φεβρουαρίου 2018. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν αιτήσεις μέχρι και την ημερομηνία λήξης της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η παρούσα αναρτάται σε πίνακα ανακοινώσεων, στην επίσημη ιστοσελίδα των Γιατρών του Κόσμου http://www.mdmgreece.gr. Ανάρτηση ολόκληρης της πρόσκλησης γίνεται: α) στο διαδικτυακό τόπο του δικαιούχου, β) στα γραφεία του δικαιούχου και γ) στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αθηναίων στον οποίο θα υλοποιηθεί η δράση. Για διευκρινήσεις ως προς την κατάθεση των αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία των Γιατρών του Κόσμου στο τηλέφωνο: 210 3213150, κα Αγγελίδου Φωτεινή, κα Νικολαΐδου Ιωάννα.

ΚοιΣΠΕ Ναυτίλο

Για την ανάγκες λειτουργίας του, ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (ΚοιΣΠΕ) «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» προτίθεται να προσλάβει συνεργάτη για την κάλυψη της παρακάτω θέσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου:Έναν (1) Διοικητικό Υπάλληλο ενισχυμένης μερικής απασχόλησης, με δυνατότητα επέκτασης σε πλήρους απασχόλησης στο μέλλον.  Οι φάκελοι – αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης με βάση τα κριτήρια, τα οποία ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση/πρόσκληση. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τον Κοι.Σ.Π.Ε. «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» στο τηλέφωνο 25510¬20656 καθημερινά, από 8/2/2018 έως και τις 15/2/2018, 10:00 έως 13:00, κα Κατσούλη

Θέσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

H ΚΠΙΣΝ Α.Ε. αναζητά Συντονιστή/Συντονίστρια Ενοικιάσεων Χώρων και Εκδηλώσεων και Συντονιστή/Συντονίστρια Εξυπηρέτησης Επισκεπτών. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως την Δευτέρα 19/02.  Για τη θεση του Συντονιστή Ενοικιάσεων Χώρων οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν: αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε ανάλογη απασχόληση, εμπειρία στις πωλήσεις, στη διοργάνωση και την ομαλή εκτέλεση οποιασδήποτε εκδήλωσης, πτυχίο ανώτατης σχολής ή μεταλυκειακής επαγγελματικής σχολής τουλάχιστον τριετούς διάρκειας, σε συναφές πεδίο, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο θα συνεκτιμηθεί, αριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας και χειρισμός τους προφορικά και

Γραπτά, αριστη χρήση του MS Office με ιδιαίτερη έμφαση σε Excel και PowerPoint, εξαιρετική επικοινωνιακή ικανότητα στο γραπτό και προφορικό λόγο και εμπειρία στον κλάδο της Φιλοξενίας. Για τη θεση Συντονιστής/Συντονίστρια Εξυπηρέτησης Επισκεπτών, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν: αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε ανάλογη απασχόληση, εμπειρία στις πωλήσεις, στη διοργάνωση και την ομαλή εκτέλεση οποιασδήποτε Εκδήλωσης, πτυχίο ανώτατης σχολής ή μεταλυκειακής επαγγελματικής σχολής τουλάχιστον τριετούς διάρκειας, σε συναφές πεδίο, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο θα συνεκτιμηθεί, αριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας και χειρισμός τους προφορικά και γραπτά, αριστη χρήση του MS Office με ιδιαίτερη έμφαση σε Excel και PowerPoint, εξαιρετική επικοινωνιακή ικανότητα στο γραπτό και προφορικό λόγο και εμπειρία στον κλάδο της Φιλοξενίας Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως την Δευτέρα 19/02 (14:00 ώρα Ελλάδας). Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος αρκεί η αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ως επισύναψη) του βιογραφικού σας σημειώματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση jobs.ve@snfcc.org

Διεδωσέ το

Δείτε επίσης x

Top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close