Θέση εργασίας στην επιχείρηση Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Η επιχείρηση Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., μια πρωτοπόρος και υπερσύγχρονη βιομηχανία τροφίμων, που κατέχει ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά των μπισκότων, επιθυμεί να προσλάβει:

Systems Administrator

Ο ρόλος :

O Systems Administrator είναι μέλος της ομάδας IT Systems και στα καθήκοντα του ρόλου περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

 • Υποστήριξη αδιάλειπτης λειτουργίας υπηρεσιών IT προς την εταιρία
 • Διαχείριση αλλαγών και αναβαθμίσεων συστημάτων και υποδομών
 • Υποστήριξη αιτημάτων χρηστών και συνεχής οργάνωση και βελτίωση υπηρεσιών υποστήριξης
 • Συμμετοχή σε έργα βελτίωσης και ανάπτυξης συστημάτων

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ σε επιστήμες Υπολογιστών
 • Τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρία σε ανάλογη θέση

Εμπειρία σε

 • Τεχνολογίες Microsoft (server & client operating systems, Active Directory, Exchange)
 • Vmware
 • Τεχνολογίες ασφάλειας δεδομένων (firewalls, endpoint protection)
 • Eφαρμογές MS Office με δυνατότητα υποστήριξης και εκπαίδευσης χρηστών
 • Επιθυμητή εμπειρία σε
 • Δίκτυα και τηλεπικοινωνίες
 • Citrix
 • Οργάνωση και λειτουργία helpdesk
 • Άριστη γνώση της  Αγγλικής γλώσσας
 • Πρωτοβουλία και αποτελεσματικότητα
 • Ευελιξία, Ομαδικότητα

Aποστολη βιογραφικου

Δείτε επίσης x

scroll to top