35 θέσεις για μηχανικούς στον Παπαστράτο

H Παπαστράτος πρωταγωνιστεί στον ριζικό μετασχηματισμό του κλάδου των καπνικών προϊόντων και την υλοποίηση του οράματος της PMI για έναν κόσμο απαλλαγμένο από το τσιγάρο.
Σήμερα, στο πλαίσιο της διαρκούς ανάπτυξής μας, αναζητούμε τους Μηχανικούς του Μέλλοντος για τις νέες υπερσύγχρονες γραμμές παραγωγής.

Τεχνικός Διαδικασιών Παραγωγής

Στο πλαίσιο της διαρκούς ανάπτυξής μας, αναζητούμε Tεχνικούς Διαδικασιών για το εργοστάσιό μας στον Ασπρόπυργο. 

 • Διασφάλιση της συνεχούς και αποδοτικής λειτουργίας της γραμμής παραγωγής ή της μηχανής που του/της έχει ανατεθεί 
 • Διενέργεια τεχνικών επεμβάσεων καθώς και ενεργειών συντήρησης (ρυθμίσεις, προγραμματισμένη συντήρηση) στον εξοπλισμό που του/της έχει ανατεθεί με σκοπό την επίτευξη και βελτίωση των Δεικτών Απόδοσης (KPIs)
 • Συμμόρφωση με όλα τα πρότυπα του Προγράμματος Διαρκούς Προόδου (Continuous Improvement) σε σχέση με τον εξοπλισμό που διαχειρίζεται και τη φάση προόδου στην οποία βρίσκεται το εργοστάσιο
 • Συμβολή στη συνεχή βελτίωση και στην εξάλειψη των απωλειών στον εξοπλισμό που του/της ανατίθεται
 • Συμμόρφωση με τις οδηγίες που σχετίζονται με την ποιότητα των εισερχόμενων υλικών, των ημιέτοιμων και του τελικού προϊόντος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του QMS (Quality Management System), της PMI και της νομοθεσίας

Το εργοστάσιό μας βρίσκεται στον Ασπρόπυργο και λειτουργεί 24x7, ο ρόλος περιλαμβάνει σχήμα τεσσάρων (4) ημερών εργασίας ακολουθούμενες από δύο (2) ρεπό. 

 • Πτυχίο Σχολής Μηχανολόγων/ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
 • Προηγουμένη σχετική προϋπηρεσία εώς 2 έτη σε βιομηχανικό περιβάλλον θα συνεκτιμηθεί 
 • Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων και θέσπισης προτεραιοτήτων 
 • Καλή γνώση του Microsoft Office 
 • Καλή γνώση και χρήση της αγγλικής γλώσσας 
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες  
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψηφίους) 
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και σταθερό επίδομα μετακίνησης 
 • Προοπτικές εκμάθησης νέων δεξιοτήτων σε δυναμικό και πολυεθνικό περιβάλλον 
 • Επίδομα σίτισης στο 24ωρο εστιατόριο/καφέ στις εγκαταστάσεις μας 
 • Ιδιωτική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
 • Εργασία σε σύγχρονο περιβάλλον με άριστο τεχνολογικό και μηχανολογικό εξοπλισμό 

Μηχανικός Παραγωγής και Συντήρησης

Στο πλαίσιο της διαρκούς ανάπτυξής μας, αναζητούμε Μηχανικούς Συντήρησης και Παραγωγής για το εργοστάσιό μας στον Ασπρόπυργο. 

 • Παρακολούθηση, έλεγχος και διατήρηση των τεχνικών συνθηκών/προτύπων σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες των κατασκευαστών του εξοπλισμού και της PMI 
 • Εκτέλεση δραστηριοτήτων στον εξοπλισμό που του/της έχει ανατεθεί προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεχής και αξιόπιστη λειτουργία του εξοπλισμού, να μεγιστοποιηθεί η παραγωγή και η ποιότητα του προϊόντος να παραμένει σε υψηλά επίπεδα και πάντοτε σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας της PMI  
 • Διασφάλιση της διαδικασίας και της ποιότητας των προϊόντων έτσι ώστε να πληρούν τα πρότυπα ποιότητας και παραγωγικότητας. Εκτέλεση των κατάλληλων διορθωτικών ενεργειών όπου αυτό απαιτείται 
 • Επίλυση βλαβών και πραγματοποίηση ρυθμίσεων, προσαρμογών ή τεχνικών τροποποιήσεων του εξοπλισμού. Προσδιορισμός της αιτίας κάθε τεχνικού προβλήματος και επίλυση του 
 • Ανάλυση των δεικτών απόδοσης( KPIs) και ποιότητας και υποστήριξη της παραγωγής για την επίτευξη αυτών, παροχή λύσεων σε δύσκολα τεχνικά ζητήματα και εκτέλεση των τυποποιημένων μεθόδων αντιμετώπισης προβλημάτων 
 • Διαχείριση διαθεσιμότητας  ανταλλακτικών και σωστής χρήσης του εξοπλισμού, παρακολούθηση των τεχνικών αλλαγών στον εξοπλισμό και ενημέρωση των τεχνικών εγχειριδίων. Υποστήριξη σε δραστηριότητες back office όπως η δημιουργία οδηγιών εργασίας και προτύπων για μηχανικές εργασίες 

 

Το εργοστάσιό μας βρίσκεται στον Ασπρόπυργο και λειτουργεί 24x7, ο ρόλος περιλαμβάνει σχήμα τεσσάρων (4) ημερών εργασίας ακολουθούμενες από δύο (2) ρεπό. 

 • Πτυχίο Σχολής Μηχανολόγου Μηχανικού 
 • Αδειούχος τεχνικός, σύμφωνα με το νόμο (σύμφωνα με το π.δ.115/2012) 
 • Προηγουμένη σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον 5-8 ετών σε τεχνικό τομέα ή βιομηχανικό περιβάλλον  
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στη λειτουργία μηχανημάτων συνεργείου και καλή γνώση πνευματικών συστημάτων και εξοπλισμού μεταφοράς προϊόντων 
 • Ικανότητα διαχείρισης προγραμμάτων συνεχούς βελτίωσης (TPM/LEAN)  
 • Καλή γνώση CAD και ERP  
 • Καλή γνώση και χρήση της αγγλικής γλώσσας 
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψηφίους) 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close