Διευθυντής στον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών

Προκηρύσσεται θέση ανώτατου διοικητικού στελέχους που θα ηγείται πολυεπιστημονικής ομάδας επαγγελματιών, οι οποίοι καλούνται να στηρίξουν έναν τομέα προτεραιότητας με…