28 προσλήψεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.) ανακοίνωσε νέες προσλήψεις για την κάλυψη 28 θέσεων ειδικότητας «Εθνικών Εμπειρογνωμόνων» στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τονίζεται ότι, η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής για τις προκηρυσσόμενες θέσεις με ημερομηνία λήξης την 27η Νοεμβρίου 2023, πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 20 Νοεμβρίου 2023. Ενώ για τις θέσεις με ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων την 18η Δεκεμβρίου 2023, μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου 2023. Αναλυτικότερα:

Α) Προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 27η Νοεμβρίου 2023: 1. Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών (CNECT-D-3) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.) 2. Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ENV-C-3) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.) 3. Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία “Eurostat”(ESTAT-E-2)  4. Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (HOME-F-1)

Β) Προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 18η Δεκεμβρίου 2023: 1. Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δράσης για το Κλίμα (CLIMA-A-2) (cost free / χωρίς  αποζημίωση από Ε.Ε) 2. Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δράσης για το Κλίμα (CLIMA-Β-3)  3. Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και  Τεχνολογιών (CNECT-Η-1) 4. Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικής Βιομηχανίας και Διαστήματος (DEFIS-Α2) 5. Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικής Βιομηχανίας και Διαστήματος (DEFIS-Α3)  6. Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης (DGT-C-GA) 7. Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO-01) 8. Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία “Eurostat”(ESTAT-D-1)  9. Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία “Eurostat”(ESTAT-D-2)  10. Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών (FISMA-C-2)  11. Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών (FISMA-D-AMLA TF)  12. Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών (FISMA-D-4)  13. Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (HOME-B-2)  14. Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (HOME-C-2)  15. Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (HOME-D-3)  16. Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (HOME-D-4)  17. Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων (INTPA-F-5) (cost free /  χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.) 18. Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων (INTPA-G-5_A) 19. Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων (INTPA-G-5_B) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.) 20. Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (SANTE-D-2)  21. Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (SANTE-D-3)  22. Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (SANTE-E-4) 23. Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (SANTE-G-4) 24. Μία θέση στην Νομική Υπηρεσία (SJ-A-AFFAIR)

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους, στην αγγλική ή γαλλική ή γερμανική γλώσσα, αποκλειστικά μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών-μελών,  βάσει του ειδικού εντύπου (European CV), αφού το μετατρέψουν, κατά προτίμηση, σε  αρχείο word ή pdf και το οποίο μπορούν να βρουν στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: (https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum vitae/templates-instructions). Oι ενδιαφερόμενοι αποστέλλουν τις αιτήσεις τους αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, με ξεχωριστό e-mail για κάθε θέση και με επισυναπτόμενα βιογραφικό σημείωμα και προαιρετική συνοδευτική επιστολή ενοποιημένα σε ένα ηλεκτρονικό αρχείο και σε δεύτερο ξεχωριστό αρχείο το διαβιβαστικό έγγραφο της Υπηρεσίας με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μ.Ε.Α. Ε.Ε.: admin@rp-grece.be (υπόψη κυρίας Κρομλίδου). Οι εν λόγω αιτήσεις θα πρέπει να διαβιβαστούν στη Μ.Ε.Α. Ε.Ε. τουλάχιστον έξι εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, προκειμένου να είναι δυνατή η συμπλήρωση ή η διόρθωσή τους εάν απαιτηθεί, καθώς και η εμπρόθεσμη προώθησή τους στις αντίστοιχες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close