326 θέσεις σε φορείς της Αττικής

Ο φορέας Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων ανακοινώνει την πρόσληψη 326 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών, για την υλοποίηση του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ). Το νέο προσωπικό θα εργαστεί στους φορείς:

– ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
– ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
– ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
– ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
– ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ (ΣΠΑΠ)
– ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ (ΠΕΣΥΔΑΠ)
– ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την Δευτέρα στις 23/07/2012 και λήγει την Τετάρτη στις 01/08/2012 στην παρακάτω διεύθυνση :

για την Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών

είτε αυτοπροσώπως , στα γραφεία του Δικαιούχου

στην οδό Πατρόκλου 57 & Πριάμου , Ίλιον

είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση:  Πατρόκλου 57, Τ.Κ.: 131 22, ΙΛΙΟΝ, ΑΘΗΝΑ απευθύνοντάς την στο ΚΕΑΝ – ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ (για Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών),  υπόψιν Κας Λούκας Σωτηρίας.

Οι θέσεις είναι:

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 2
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) 1
ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 4
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ (ΦΥΛΑΚΕΣ) 28
ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ Η ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΠΕ Η ΔΕ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ Η ΤΕ Η ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 1
ΠΕ Η ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΠΕ Η ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Η ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 1
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ -ΤΡΙΩΝ 1
ΠΕ Η ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ Η ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ 1
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1
ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ (ΦΥΛΑΚΕΣ) 1
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 5
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 4
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) 2
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΟΜΑΔΑΣ Α, ΤΑΞΗΣ Δ) 2
ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ 10
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 10
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) 2
ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ 10
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 5
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 7
ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ 1
ΤΕ Η ΔΕ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ 2
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 10
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1
ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ 1
ΔΕ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 4
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΕ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 1
ΔΕ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΩΝ 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 5
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 5
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΕ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΩΝ 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 7
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 5
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΕ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 2
ΔΕ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΩΝ 1
ΠΕ Η ΤΕ Η ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 2
ΠΕ Η ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 7
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Δ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ) 3
ΥΕ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ 2
ΠΕ Η ΤΕ Η ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
ΠΕ Η ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 3
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 2
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ Η ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) 1
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΓΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ) 2
ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ (ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ) 1
ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 10
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 4
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) 2
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΟΜΑΔΑΣ Β ΤΑΞΗΣ Γ) 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΟΜΑΔΑΣ Ι ΤΑΞΗΣ Γ) 1
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Η ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 1
ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ 10
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 20
ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ Η ΠΕ Η ΤΕ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1
ΤΕ Η ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 1
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ (ΣΠΑΠ)
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 7
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 5
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΦΟΡΤΩΤΗ – ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ – JCB) 1
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) 1
ΔΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1
ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ Η ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 1
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΟΧΗΜΑΤΟΣ 4Χ4) 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 8
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 5
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΦΟΡΤΩΤΗ – ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ – JCB) 1
ΔΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1
ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ Η ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) 1
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΟΧΗΜΑΤΟΣ 4Χ4) 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 4
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΦΟΡΤΩΤΗ – ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ – JCB) 1
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) 1
ΔΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1
ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ Η ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΟΧΗΜΑΤΟΣ 4Χ4) 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 6
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 5
ΔΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1
ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ Η ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) 1
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ (ΠΕΣΥΔΑΠ)
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ) 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ) 1
ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ Η ΠΕ Η ΤΕ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ Η ΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ Η ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1

Διεδωσέ το

Δείτε επίσης x

Top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close