Θέσεις πρακτικής ασκησης στην εταιρεία VELTIO (Θεσσαλονίκη)

Η VELTIO GREECE επιθυμεί να απασχολήσει τελειόφοιτους AEI/ΤΕΙ για την πρακτική τους άσκηση στον τομέα της παραμετροποίησης, εγκατάστασης, υποστήριξης και…