4 θέσεις Νηπιαγωγού στο Βρεφοκομικό Σταθμό, Νηπιαγωγείο του Πανεπιστημίου Κύπρου

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Νηπιαγωγού με σύμβαση στο Βρεφοκομικό Σταθμό, Νηπιαγωγείο «Λητώ Παπαχριστοφόρου» του Πανεπιστημίου…