Στέλεχος του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος δημοσιεύει πρόσκληση αναζήτησης στελέχους/ερευνητή για την υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων…