Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Μειωμένου Ωραρίου (σε Δ.Σ. με Ε.Α.Ε.Π.) Κλάδων ΠΕ06, ΠΕ19-ΠΕ20, ΠΕ08, ΠΕ16.01-ΤΕ16.00, ΠΕ32 & ΠΕ18.41 στην Α/θμια Εκπ/ση Σχολικού Έτους 2011-2012

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας κλάδων ΠΕ06 Αγγλικής γλώσσας, ΠΕ19-ΠΕ20 Πληροφορικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών μαθημάτων, ΠΕ16.01-ΤΕ16.00 Μουσικής, ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών και ΠΕ18.41 Δραματικής Τέχνης στα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι, για το σχολικό έτος 2011-2012, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί […]

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής στα Δημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ

Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Κλάδων ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής στα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΑΕΠ) Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι, για το σχολικό έτος 2011-2012, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 106 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ11- Φυσικής Αγωγής. Οι προσλήψεις των εκπαιδευτικών, που θα τοποθετηθούν στα Δημοτικά Σχολεία […]

Προσλήψεις Αναπληρωτών Μειωμένου Ωραρίου (στα Δ.Σ. Ζ.Ε.Π.) Κλάδων ΠΕ19-ΠΕ20, ΠΕ08, ΠΕ16.01, ΠΕ32 & ΠΕ18.41 στην Α/θμια Εκπ/ση

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας, κλάδων ΠΕ19-ΠΕ20 Πληροφορικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών μαθημάτων, ΠΕ16.01 Μουσικής, ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών και ΠΕ18.41-Δραματικής Τέχνης στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας-Άξονας Προτεραιότητας 2» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013, για το διδακτικό έτος 2011-2012 Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνει […]

Επιστήμονες για την ανάπτυξη διδακτικού υλικού στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο πλαίσιο του υποέργου 1 με τίτλο «Δημιουργία και Λειτουργία της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας» της Πράξης «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ», η οποία χρηματοδοτείται από το ΕΠΕΔΒΜ του ΕΣΠΑ (2007-2013), Άξονας προτεραιότητας 4, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους μέσω του προγράμματος […]

Χρηματοδότηση νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων ύψους 72 εκατ. ευρώ

Σε επιχειρηματίες που δημιούργησαν επιχείρηση πριν ή και μετά την 1η Ιανουαρίου 2011 και σε ανέργους που σκοπεύουν να δημιουργήσουν τώρα την δική τους επιχείρηση απευθύνεται ένα νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του υπουργείου Ανάπτυξης, που προβλέπει χρηματοδότηση 100% των επιλέξιμων δαπανών. Πρόκειται για τη Δράση «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και […]

Προσλήψεις αναπληρωτών αγγλικών και μουσικής στα δημοτικά σχολεία με ΕΑΕΠ

Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε ότι, για το σχολικό έτος 2011-2012, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 268 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας και 20 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ16-Μουσικής. Οι προσλήψεις των εκπαιδευτικών, που θα τοποθετηθούν στα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη διδασκαλία του αντικειμένου της […]

Στελέχη για τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την υλοποίηση του έργου «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Α.Π.θ.», η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2007-2013) που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. Πιτιλάκη Κυριαζή, πρόκειται […]

Πρόσληψη δασκάλων και νηπιαγωγών σε σχολεία ΖΕΠ σχολ. έτους 2011-2012

Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε ότι για το σχολικό έτος 2011-2012 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 6 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και 3 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών. Οι προσλήψεις των ανωτέρω εκπαιδευτικών, που θα τοποθετηθούν σε συγκεκριμένα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία που περιλαμβάνονται στην Υπουργική Απόφαση πρόσληψής τους, πραγματοποιούνται στο πλαίσιο υλοποίησης […]

Επιστήμονες-Συνεργάτες για τα Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα Πανελλαδικών Εξετάσεων στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων) για τις ανάγκες υλοποίησης του υποέργου “Ανάπτυξη περιεχομένου Ψηφιακών Βοηθημάτων και λειτουργία της Υπηρεσίας” της Πράξης “Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα Πανελλαδικών Εξετάσεων”» (Ε.Π «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) […]

Αναστέλλεται το πρόγραμμα Θυρίδες Επιχειρηματικότητας του Ινστιτούτου Νεολαίας

Με ανακοίνωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (Ε.Υ.Δ.) του Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, αναστέλλεται το πρόγραμμα Θυρίδες Επιχειρηματικότητας του Ινστιτούτου Νεολαίας. Με την αναστολή του προγράμματος σταματούν και οι διαδικασίες για τη σύναψη εκατόν πενήντα (150) συμβάσεων έργου στις Θυρίδες Επιχειρηματικότητας (διαβάστε τη σχετική είδηση 150 συμβάσεις έργου για τις Θυρίδες Επιχειρηματικότητας του Ινστιτούτου […]