40 θέσεις εργασίας στην περιφέρεια Αττικής

Ο  φορέας Ινστιτουτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» ανακοινώνει την πρόσληψη 40 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών, για την υλοποίηση του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ). Το νέο προσωπικό θα εργαστεί στην Περιφέρεια Αττικής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τις ανακοινώσεις, τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης […]

Αποτελέσματα ΚΟΧ για 690 θέσεις στο Νομό Εβρου

Ανακοινώθηκαν από τον φορέα «Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού» τα αποτελέσματα της προκήρυξη για 690 άτομα σε φορείς του Νομού Εβρου. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στα γραφεία του Δικαιούχου. […]

Πρoγράμματα Κατάρτισης Βασικών Δεξιοτήτων Πληροφορικής στο Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (ΚΕΚΑΠΕΡ-Περιφέρειας Κρήτης), το οποίο έχει ενταχθεί στο Μητρώο ΚΕΚ που συγκρότησε ο ΟΑΕΔ στο πλαίσιο του προγράμματος «Κατάρτιση Βασικών Δεξιοτήτων Πληροφορικής με Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση Μέσω Επιταγής Κατάρτισης – VOUCHER», ενημερώνει ότι έχει ήδη προγραμματίσει την έναρξη δύο προγραμμάτων κατάρτισης. Το πρώτο πρόγραμμα (πρωινό) θα ξεκινήσει […]

Αποτελέσματα ΚΟΧ για 556 θέσεις στο Νομό Ξάνθης

Ανακοινώθηκαν από τον φορέα «Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού» τα αποτελέσματα της προκήρυξη για 556 άτομα σε φορείς του Νομού Ξάνθης. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στα γραφεία του Δικαιούχου. […]

Από τα ΚΕΠ η διάθεση δελτίων κοινωνικού τουρισμού-προϋποθέσεις συμμετοχής

Η διάθεση των δελτίων κοινωνικού τουρισμού για εξαήμερες διακοπές αρχίζει αύριο Παρασκευή 3 Αυγούστου. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει έως τις 31 Μαΐου 2013. Η διάθεση των 76.200 δελτίων θα γίνεται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν οι παρακάτω δικαιούχοι με τα προστατευόμενα μέλη τους υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι δικαιούχοι […]

21 άτομα στην Περιφέρεια Αττικής (ανατολικός τομέας )

Ο φορέας ΑΜΚΕ-ΑΝΤΙΡΡΟΠΟΝανακοινώνει την πρόσληψη 21 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών, για την υλοποίηση του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ). Το νέο προσωπικό θα εργαστεί στην Περιφέρεια Αττικής (ανατολικός τομέας).   Οι θέσεις είναι: ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ Η ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ. 2 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 18 ΠΕ, ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ […]

Πληροφοριακά Συστήματα από το Παν/μιο Αθηνών

ΛΗΞΗ:7/9/2012 Το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στα Πληροφοριακά Συστήματα, απευθυνόμενο σε μεταπτυχιακούς φοιτητές μερικής φοίτησης. Το ΠΜΣ μερικής φοίτησης είναι ειδικά σχεδιασμένο, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες επιστημόνων με αυξημένες επαγγελματικές ή/και οικογενειακές υποχρεώσεις. 1. Το ΠΜΣ απευθύνεται σε αποφοίτους Τμημάτων ΑΕΙ Πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Μηχανικών […]

Πίνακες προσληπτέων στις προκηρύξεις ΚΟΧ ΑμΚΕ Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης και Ψυχοθεραπείας «Αθηνά»

Η ΑμΚΕ Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης και Ψυχοθεραπείας «Αθηνά» καλεί τους ωφελούμενους που βρίσκονται στους ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ των Πράξεων: «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ “ΑΘΗΝΑ” Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής (Δυτικός Τομέας)», Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 57.902/1/2012 «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ “ΑΘΗΝΑ” Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο […]

6 εργάτες στο Δήμο Φαρκαδόνας

Ο Δήμος Φαρκαδόνας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, 6 ατόμων, ως εξής: 6 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας- Συνοδών Απορριμματοφόρων Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση δήλωση θα πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά επικυρωμένα: 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης, […]

270 προσλήψεις στην Γαλακτοβιομηχανία «ΔΩΔΩΝΗ»

Την πρόσληψη 270 εποχικών υπαλλήλων για 8 μήνες στην Γαλακτοβιομηχανία «ΔΩΔΩΝΗ» ενέκρινε το ΑΣΕΠ. Η πρόσληψη του προσωπικού μπορεί να γίνει τμηματικά, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας , οδός Ταγμ. Κωστά-κη αριθ. 1 και ειδικότερα στην υπηρεσία προσωπικού, και στα αντίστοιχα γραφεία των […]