Ωρομίσθιοι καθηγητές στα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού

Τα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού/Πλοιάρχων και Μηχανικών του Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου προτίθενται να προσλάβουν για την κάλυψη των αναγκών του εκπαιδευτικού έτους 2012-2013 Ωρομίσθιους Καθηγητές των παρακάτω ειδικοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 63/1974, της παρ. 3 του άρθρου 29 του Ν.1943/91, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του Ν.2026/1992 (ΦΕΚΑ’43), σε […]

Κινητοποιήσεις πανεπιστημιακών σε όλη τη χώρα

Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι πανεπιστημιακοί, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η εξεταστική περίοδος. Αιχμή του δόρατος των αιτημάτων τους είναι τα προβλήματα των ιδρυμάτων αλλά και οι μειώσεις στις αποδοχές των εκπαιδευτικών τους. Σύμφωνα με το «Δίκτυο Πανεπιστημιακών» ήδη έχουν εξαγγείλει απεργία, τα παρακάτω Διοικητικά Συμβούλια των σχολών και τμημάτων των Ιδρυμάτων: – […]

Κληροδότημα «Κωνσταντίνου Βέλλιου- μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό

ΛΗΞΗ: 25/09/2012 Προκηρύσσουμε δύο (2) διαγωνισμούς σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος «ΚΩΝ. ΒΕΛΛΙΟΥ» για τη χορήγηση τεσσάρων (4) υποτροφιών σε πτυχιούχους Ανωτάτης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα της χώρας για το ακαδ. έτος 2010-2011 για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό. Οι ανωτέρω πτυχιούχοι θα πρέπει να παρουσιάζουν οικονομική αδυναμία. Δύο (2) από τις προαναφερόμενες υποτροφίες θα δοθούν […]

121 υποτροφίες από την κληρονομιά Αντωνίου Παπαδάκη

ΛΗΞΗ:13/7/2012 Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ανακοίνωσε την προκήρυξη διαγωνισμού μεταξύ των Α/ετών, Β/ετών , Γ/ετών κλπ. φοιτητών όλων των Σχολών και των Τμημάτων αυτού για τη χορήγηση, κατά το Παν/κό έτος 2011-12, εκατόν είκοσι μία (121) υποτροφιών, από τα έσοδα της Κληρονομίας ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗ. Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας ορίζεται σε Ευρώ τριακόσια (Ευρώ […]

Το πρόγραμμα και τα εξεταστικά κέντρα των ειδικών μαθημάτων

Από τις 15 έως 24 Ιουνίου θα διενεργηθούν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων για τους αποφοίτους Λυκείου (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑ Α’ και Β’). Ειδικότερα, το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων ειδικών μαθημάτων έχει ως εξής: Ημερομηνία/ Μάθημα/ Ώρα έναρξης εξέτασης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/6/2012 / ΑΓΓΛΙΚΑ / 12.00 μεσημβρινή ΤΡΙΤΗ 19/6/2012 / ΑΡΜΟΝΙΑ / 09.00 π.μ ΤΕΤΑΡΤΗ 20/6/2012 / […]

Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης: ένα σχολείο για όλους

ΛΗΞΗ: 2/4/2012 Η Ειδική Διαπανεπιστημιακή Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΔΕ) του Διαπανεπιστημιακού-Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΔΠΜΣ), στην αριθμ. 13/ 22-2-2012, αποφάσισε την επιλογή υποψηφίων για το ως άνω πρόγραμμα για το ακαδ. έτος 2012-2013, το οποίο οδηγεί στη χορήγηση Μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης Α΄ Κατεύθυνση: Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Β΄ Κατεύθυνση: Ψυχοπαιδαγωγικές […]

18 συμβάσεις έργου στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών/ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων έρευνας για τις ανάγκες της Πράξης του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: «ΘΑΛΗΣ – ΕΚΠΑ – ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΡΥΞΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ», ζητά άτομα για την ερευνητική και τεχνική υποστήριξη των έργων. Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου του έργου […]

Κληροδότημα «Κωνσταντίνου Κριεζή»

ΛΗΞΗ: 23/2/2012 Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΙΕΖΗ, κατά το Πανεπιστημιακό έτος 2011-12, πέντε (5) υποτροφιών, για μεταδιδακτορικές ή μεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό, στους καλύτερους διδάκτορες ή και πτυχιούχους της Ιατρικής Σχολής, του Τμήματος Οδοντιατρικής και της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, […]

Κληροδότημα «Ιωάννου Αλεβιζάτου – Κόντου»

ΛΗΞΗ: 23/2/2012 Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση, κατά το Πανεπιστημιακό έτος 2011-12, δύο (2) υποτροφιών σε αριστούχους πτυχιούχους όλων των Σχολών και Τμημάτων αυτού, για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό ή Εσωτερικό από τα έσοδα της Κληρονομιάς Ιωάννου Αλεβιζάτου – Κόντου. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κτήρια της Νομικής Σχολής […]

Δωρεά Ελένης Θεοδωρίδου – Stimson

ΛΗΞΗ: 23/2/2012 Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση, κατά το Πανεπιστημιακό έτος 2011-12, δύο (2) υποτροφιών σε οικονομικά αδύνατους πτυχιούχους οποιουδήποτε Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής αυτού, για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια της Γαλλίας ή της Ρωσίας ή της Αγγλίας από τα έσοδα της Κληρονομιάς Ελένης Θεοδωρίδου – Stimson. Ο διαγωνισμός […]