2 θέσεις εργασίας στα ΕΛΤΑ Βοιωτίας (ΣΟΧ 59/2015)

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. Περιφερειακή ιεύθυνση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων [δύο (2) ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, πλήρους απασχόλησης και ενός (1) ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΝ, πλήρους απασχόλησης], χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων Ταχυδρομικού Έργου των Ελληνικών Ταχυδρομείων ΑΕ, που εδρεύουν στο Νομό Βοιωτίας και συγκεκριμένα των εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 1 ΔΕ Διανομέων
  • 2 ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ
ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν: α) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΤΑ Α. Ε. – Περιφερειακή ιεύθυνση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος, Παπαναστασίου 62, Τ.Κ. 411 10 ΛΑΡΙΣΑ, για την ΑΝΑΚΟΙΝΣΗ ΣΟΧ 59/2015, (Τηλ. Επικοινωνίας: 2410- 237381).
β) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, σε μια από τις ακόλουθες διευθύνσεις:
1. Κεντρικό Κατάστημα Θηβών, Π. $ράκου 17, Τ.Κ. 322 00 ΘΗΒΑ, Τηλ. 22620-22235 Υπεύθυνος: κ. Μπελιάς ημήτριος.
2. Κεντρικό Κατάστημα Λιβαδειάς, Παπασπύρου 8, Τ.Κ. 321 01 ΛΙΒΑ$ΕΙΑ Τηλ. 22610-26616. Υπεύθυνος: κ. Κουτσούμπας Ανδρέας.
3. Κατάστημα Αράχωβας, Πλατ. Ξενία, Τ.Κ. 320 04 ΑΡΑΧ4ΒΑ Τηλ. 22670-31253. Υπεύθυνη: κ. Στιβακτά Ευθυμία.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Δείτε επίσης x

22 θέσεις στο Δήμο Λεβαδεων

22 θέσεις στο Δήμο Λεβαδεων

Ο Δήμος Λεβαδεων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι…
scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close