Θέση εργασίας στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας προκηρύσσει μία θέση για απασχόληση περιορισμένου χρόνου στο Τμήμα Ελέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος (ΤΕΡΠ), στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος, χρηματοδοτούμενου από την ESA, με αντικείμενο τη σχεδίαση υλικού και λογισμικού συστημάτων λήψης δεδομένων.

Απαιτούμενα προσόντα:

 Πτυχίο Ηλεκτρονικού ΤΕΙ.

 Τεκμηριωμένη εμπειρία στην σχεδίαση υλικού και λογισμικού συστημάτων λήψης δεδομένων.

 Τεκμηριωμένη εμπειρία στην σχεδίαση FPGA.

 Τεκμηριωμένη εμπειρία σε chip wire bonding.

Η χρονική διάρκεια της συνεργασίας θα είναι εννέα μήνες, μέχρι τις 28/2/2018, για την κάλυψη προσωρινών αναγκών του ΤΕΡΠ στο πλαίσιο του προαναφερθέντος προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας αίτηση και βιογραφικό σημείωμα, το αργότερο έως τις 20 Μαΐου 2017.

Οι αιτήσεις και τα βιογραφικά μπορούν να υποβληθούν :

 Ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση : jobs@eeae.gr

 Ταχυδρομικά, στη διεύθυνση: ΕΕΑΕ, Τ.Θ. 60092, Τ.Κ.15310 Αγία Παρασκευή Αττικής

 Μέσω fax στο: 210 6506748

Φορέας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Τύπος Πράξης Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισμό ή επιλογή στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού
Σχετικά Αρχεία ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Νομός/Νομοί Νομός Αττικής (Κεντρικού Τομέα Αθηνών)
Έντυπα -

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close