Καινοτόμα προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας με την εγγύηση του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με τη Vellum Global Educational Services διοργανώνουν τα πιο καινοτόμα επαγγελματικά σεμινάρια, σχεδιάζουν υψηλής ζήτησης πιστοποιήσεις και προσφέρουν καίριες επαγγελματικές εξειδικεύσεις. Φέρουν την εγγύηση ποιότητας του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και χορηγούν ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες επαγγελματικής κατάρτισης ECVET. Έχουν […]

Μεταπτυχιακά απο το τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Το τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνει τη λειτουργία 5 Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, στο αντικείμενο των Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. Η διάρκεια σπουδών ορίζεται σε 3 ή 4 διδακτικά εξάμηνα αναλόγως προγράμματος, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα μερικής φοίτησης, και υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διδασκαλίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές […]

Υποτροφίες στέγασης & οικονομική ενίσχυσης σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο Πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Αιγαίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 201-2020» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, με Κωδικό ΟΠΣ 5010873, κωδικό ΕΛΚΕ 2965 και Επιστημονικά […]

Στη Μάνδρα για μάθημα φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Οι φοιτητές επισκέφθηκαν τις πληγείσες περιοχές της Δυτικής Αττικής, έκαναν αυτοψία και είδαν από κοντά τις καταστροφικές συνέπειες της λανθασμένης διαχείρισης των υδατικών πόρων Στη Μάνδρα και τη Νέα Πέραμο βρέθηκαν φοιτητές του τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο πλαίσιο του μαθήματος «Γεωγραφία της Ελλάδας».   Οι φοιτητές επισκέφθηκαν τις πληγείσες περιοχές της Δυτικής Αττικής, […]

ΠΜΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης»

Το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης» (Φ.Ε.Κ. 2565/19.08.2016, τ. Β’) το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης». Το Π.Μ.Σ. πληροί […]

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2004 – 2005, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» (Φ.Ε.Κ. 4098/20.12.2016, τ.Β’) το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» (Master of Education, 90 ECTS) και το οποίο […]

Πανεπιστημίου Αιγαίου: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη − Executive Mba

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη – Executive MBA (ΦΕΚ 2126/02.10.2015, τ. Β’), το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη − EXECUTIVE MBA. Η παρούσα Πρόσκληση αφορά στην επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών […]

Φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου συμμετέχουν σε Διεθνή Διαγωνισμό Επιχειρηματικής Ιδέας

Στις 27 Οκτωβρίου 2016, φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου και άλλων Ελληνικών Πανεπιστημίων, μαζί με συναδέλφους τους από το εξωτερικό, πρόκειται να συμμετέχουν σεΔιεθνή Διαγωνισμό Επιχειρηματικής Ιδέας και να παρουσιάσουν τις ιδέες που ανέπτυξαν με τις ομάδες τους κατά τη διάρκεια της Θερινής Ακαδημίας Επιχειρηματικότητας που πραγματοποιήθηκε στη Σύρο, το διάστημα 11 – 22 Ιουλίου 2016. Ο […]

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2004 – 2005, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδώνμε τίτλο «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» (Φ.Ε.Κ. 1930/17.07.2014,τ. Β΄)και το οποίο απονέμει: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση». Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι τρία (3) εξάμηνα […]

ΠΜΣ: Διδακτική Πληροφορικής & Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών καί Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου (www.icsd.aegean.gr) ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με γενικό τίτλο: «Διδακτική Πληροφορικής και Επικοινωνιών» για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017). Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Το ΠΜΣ απευθύνεται […]