Μέσω Πανελληνίων η εισαγωγή στελεχών στις σχολές Λιμενικού Σώματος

Από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, η εισαγωγή νέων στελεχών στις σχολές του Λιμενικού Σώματος θα γίνεται μέσω Πανελληνίων εξετάσεων. Ήδη δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα…