ΑΣΕΠ: Τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 5Κ/2019 ( κατηγορία ΔΕ)

Eκδόθηκαν  τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 5Κ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 23/5-6-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ)  για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, δεκαεπτά (17) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας…

5Κ/2019: Αιτήσεις τωρα για 32 μόνιμους σε δύο φορείς του Υπ. Εθνικής Άμυνας

Ξεκινησαν οι αιτήσεις για την πλήρωση 32 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο…