ΑΣΕΠ 5K/2023: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για 775 μόνιμους στα νοσοκομεία

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 5K/2023 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας επτακοσίων εβδομήντα πέντε (775) θέσεων…