36 προσλήψεις εποχικών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

O Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ την πρόσληψη, από 18-05-2016, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου δίµηνης χρονικής διάρκειας, συνολικού…

14 εξωτερικοί συνεργάτες στο Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)

Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), για τις ανάγκες του…