21 θέσεις εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτ. Αττικής, Πειραιώς και Νήσων

Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι…

185 θέσεις με απόσπαση στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας

Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. προσκαλεί προσωπικό συνολικού αριθμού 185 ατόμων των κλάδων και κατηγοριών όπως αποτυπώνονται στον ακόλουθο…